Den juridiske vejledning giver udtryk for Skatteforvaltningens opfattelse af gældende praksis og er bindende for Skatteforvaltningens medarbejdere, medmindre vejledningens indhold klart ikke er i overensstemmelse med højere rangerende retskilder; det vil sige EU-forordninger, lovgivning, bekendtgørelser, cirkulærer, domspraksis, Landsskatterettens og Skatterådets praksis.

Desuden vil vejledningen ikke være bindende i det omfang, borgerne/virksomhederne kan støtte ret på indholdet af tidligere års vejledninger. Dette vil kunne forekomme, hvis en skærpet virkning ikke har været offentliggjort på relevant måde i forhold til den hidtidige beskrivelse i en af vejledningerne.

Skatteankenævnene er ikke bundet af Den juridiske vejledning.

Toldområdet

Toldområdet er i vidt omfang reguleret af EU-forordninger. Hvis der er uoverensstemmelse mellem indholdet af en forordning og Den juridiske vejledning, er det forordningen, der skal følges. Efter EU-Domstolens praksis kan der ikke støttes ret på fejl i de nationale gengivelser af EU-reglerne.