Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Dette afsnit, Om Den juridiske vejledning, er et fælles afsnit i Den juridiske vejledning.

Se også

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Det fremgår desuden af indledningen til de enkelte styrelsers hovedafsnit, hvilke afsnit styrelsen er ansvarlig for.

  Hvad er nyt?

  Denne udgave af Den juridiske vejledning (2023-2) er udbygget med et nyt afsnit C.J. Værdiansættelse.

  Vejledningen Nødindgreb - energipriser, som blev udgivet den 3. maj 2023, er indarbejdet i Den juridiske vejledning som et nyt afsnit E.A.4.8 Indtægtsloft for visse el-producenter. Ligeledes er der udarbejdet et nyt afsnit C.D.8.11 om lov om et midlertidigt solidaritetsbidrag, jf. lov nr. 502 af 16. maj 2023 (solidaritetsbidragsloven).

  Afsnit H.A.2.2 om kategorisering af ejendomme er blevet væsentligt udbygget med indsættelse af nye underafsnit for ejendomskategorierne ejerbolig, landbrugsejendom, skovejendom. erhvervsejendom mv. og ejendomme med flere anvendelser.

  I Afsnit A.A. Processuelle regler er der foretaget omflytning og omskrivning af en række afsnit.

  Se desuden under "Hvad er nyt" i forbindelse med de enkelte hovedafsnit.