Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Dette afsnit, Om Den juridiske vejledning, er et fælles afsnit i Den juridiske vejledning.

Se også

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Det fremgår desuden af indledningen til de enkelte styrelsers hovedafsnit, hvilke afsnit styrelsen er ansvarlig for.

  Tema(er)
  Myndighedsstruktur og kompetence Bindende svar samt bindende tariferingsoplysninger og bindende oprindelsesoplysninger Offentlighed og tavshedspligt Sagsbehandlingesregler Fristregler og forældelse Klage og domstolsprøvelse
  Hvad er nyt?

  ►I denne udgave af Den juridiske vejledning (2023-1) er indarbejdet følgende større nye afsnit: 

  • Vejledningen "DAC7 Registrering for indberetningspligt for platformsoperatører", som blev udgivet den 2. november 2022, er overført til et nyt afsnit A.B.1.2.8.6 Indberetningspligt for digitale platformsoperatører i Den Juridiske vejledning.

   Omtale af straffebestemmelser i DAC7-bekendtgørelsen er indarbejdet i et nyt afsnit A.C.3.2.1.4.5, og et nyt afsnit A.C.3.5.3.15 beskriver bødeniveau for overtrædelse af DAC7-bekendtgørelsen.

  • Et nyt afsnit H.A.13 Overgangsregel om forlængelse af den skattemæssige virkning af ejendomsvurderingen for 2020 af ejerboliger.

  • Et nyt afsnit H.A.14 Skatteforvaltningens tidsmæssige udvidede adgang til at revidere 2020-/2021-vurderinger.

  Se desuden under "Hvad er nyt" i forbindelse med de enkelte hovedafsnit.◄

  .