Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Dette afsnit, Om Den juridiske vejledning, er et fælles afsnit i Den juridiske vejledning.

Se også

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Det fremgår desuden af indledningen til de enkelte styrelsers hovedafsnit, hvilke afsnit styrelsen er ansvarlig for.

  Hvad er nyt?

  ►Denne udgave af Den juridiske vejledning (2024-1) er udbygget med to større afsnit:◄

  ►Et nyt afsnit C.H.4 Ejendomsskatter. ◄

  Afsnittet beskriver blandt andet reglerne i ejendomsskatteloven.

  Afsnittene om ejendomsværdiskat (tidligere afsnit C.H.3.5) og tilbagebetalingsordningen (tidligere afsnit C.H,4) er derfor flyttet til afsnit C.H.4.

  Det nye afsnit vil fra denne udgave desuden beskrive reglerne om

  • grundskyld
  • rabatordning for ejendomsværdiskat og grundskyld og stigningsbegrænsningsordning
  • opkrævning og efterregulering af ejendomsskatter.

  I senere udgaver vil der blive tilføjet afsnit om

  • dækningsafgift
  • lån til betaling af ejendomsværdiskat og grundskyld.

  ►Et nyt afsnit C.K. Global minimumsbeskatning for store koncerner.◄

  ►Se desuden under "Hvad er nyt" i forbindelse med vejledningens øvrige hovedafsnit.◄