Dato for offentliggørelse
15 dec 2020 13:41
Serienummer
S nr. 94
Resumé

Denne vejledning anvendes til beskrivelse af feltnumre i forbindelse med angivelse af PAL-skat efter PAL § 21. Vejledningen gælder både ved ordinære angivelser og ved korrektionsangivelser vedrørende samtlige institutter omfattet af PAL § 21, uanset hvilken skattepligtsbestemmelse instituttet er omfattet af.

 

Hvad er nyt?

Vejledningen beskriver mulighed for indberetning af forretningen af den særlige konto for negativ skat efter PAL § 17, stk. 6, i felt 172 (blanket 07.068 og 07.071) og felt 190 (blanket 07.069 og 07.072).

ISBN-nummer
978-87-417-0927-7
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen