Dato for offentliggørelse
05 Jul 2023 16:13
Serienummer
S nr. 49
Resumé

Vejledningen indeholder

  1. Beskrivelse af alle felter, der kan indberettes til eIndkomst. Rækkefølgen af beskrivelserne følger i vid udstrækning det indberetningsflow, der er i en onlineindberetning og til dels den rækkefølge felterne er placeret i indberetningsbillederne.
  2. En række specifikke områder, som kan være enten anvendelsen af en specifik funktion i eIndkomst online, eller vejledning i specifikke faglige områder vedr. indberetning til eIndkomst.
  3. Henvisning til en række yderligere vejledninger på eIndkomst-området
Hvad er nyt?

Nyt i denne version (14.2):

Afsnit 0. Nyhedsbrev er opdateret med oplysninger om, at 14-dages fristen for betaling af en rettelse eller en foreløbig fastsættelse ophører den 1. juli 2023. 

I afsnit 8.4 Personalegoder mv. er det i afsnittet "Felt 26 Værdi af arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og -behandling" præciseret, at arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og -behandling også omfatter tandforsikring og -behandling.  

I afsnit 14.3 Tilbageførsler er der tilføjet en præcisering i afsnittet "Renteberegning af tidligere negative indberetninger".

I afsnit 18. Landekoder er landekoden EL tilføjet for Grækenland. Bemærk, at det også er muligt at bruge landekoden GR for Grækenland.

Nyt i forrige version (14.1):

Afsnit 0. Nyhedsbrev er opdateret med information om udskydelse af betalingsfrister for A-skat og am-bidrag i juli og august 2023 og ny struktur for indberetningsvejledningens afsnit om rettelser. 

I afsnit 8.3 Optjente feriepenge - generelt er reglerne for brug af fradrag og skattekort ved hhv. optjening og udbetaling af feriepenge præciseret i et nyt underafsnit. Det er ikke ny information, men alene et forsøg på at gøre de eksisterende regler iht. den ny ferielov klarere.  

I afsnit 8.5 Særlige pensionsfelter er der i afsnittet "Felt 96 Sundhedsforsikring i pensionsindskud" tilføjet, at en arbejdsgiverbetalt tandforsikring er omfattet af de oplysninger der skal indberettes til feltet.

I afsnit 14. Rettelser er der indsat fem nye underafsnit således at vejledningen om rettelser er inddelt i emner. Indholdet i de nye underafsnit er ikke nyt. Læs mere herom i nyhedsbrevet. 

Ny version af den tekniske vejledning (10.8):

TIN (Tax Identification Number) er frigivet til ekstern test i eIndkomst og der udgivet en ny teknisk vejledning. Vejledningen indeholder en beskrivelse af løsningen samt nedenstående ændringer. Læs mere her: eIndkomst: Teknisk vejledning - Skat.dk

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen