Dato for offentliggørelse
06 Nov 2023 12:53
Serienummer
S nr. 49
Resumé

Vejledningen indeholder

  1. Beskrivelse af alle felter, der kan indberettes til eIndkomst. Rækkefølgen af beskrivelserne følger i vid udstrækning det indberetningsflow, der er i en onlineindberetning og til dels den rækkefølge felterne er placeret i indberetningsbillederne.
  2. En række specifikke områder, som kan være enten anvendelsen af en specifik funktion i eIndkomst online, eller vejledning i specifikke faglige områder vedr. indberetning til eIndkomst.
  3. Henvisning til en række yderligere vejledninger på eIndkomst-området
Hvad er nyt?

Nyt i denne version (14.4):

Afsnit 0. Nyhedsbrev er opdateret med information om indberetning af skatteidentifikationsnummer (TIN) og information om afvisning af indberetninger frem i tid.  

Afsnit 5. Identifikation af indkomstmodtagere er opdateret med en fuld beskrivelse af ændringerne vedrørende pligten til indberetning af TIN, der træder i kraft 1. januar 2024. Derudover gennemføres også en række ændringer, der er relevante, når der indberettes for en indkomstmodtager, der bor i udlandet.  Læs mere i de tre nye underafsnit 5.1 Indkomstmodtagere bosiddende i Danmark, 5.2 Indkomstmodtagere bosiddende i udlandet og 5.3 Valideringer i forbindelse med identifikation af indkomstmodtager.   

I afsnit 6.1 periodebegreber - forklaring og afsnit 12. Nulangivelse, er der tilføjet information om, at indberetninger frem i tid, vil blive afvist. Der kan fremover indberettes for indeværende måned og to måneder frem.

Nyt i forrige version (14.3):

Der gælder nye regler for lønindeholdelse pr. 1. oktober 2023. De nye regler betyder, at særskilt lønindeholdelse ophører og at der fremadrettet kan lønindeholdes med almindelig lønindeholdelse i indkomsttyper, der tidligere var forbeholdt særskilt lønindeholdelse. Der er indført et nyt afsnit 3.1 om de nye regler for lønindeholdelse, som tidligere var beskrevet til sidst i afsnit 3. Derudover henvises til eSkattekortvejledningen for yderligere oplysninger om lønindeholdelse og anvendelse af skattekort.

I afsnit 8.3 Optjente feriepenge - generelt er reglerne for brug af skattekort og fradrag præciseret under afsnittet "Om anvendelse af fradrag ved udbetaling af feriepenge".

I afsnit 8.4 Personalegoder mv. er der foretaget ændringer til beskrivelsen af valideringen af felt 19, 20, 21 og 26. Det har tidligere været beskrevet, at rettelser til disse felter skulle foretages med rettelsesmarkering (R-markering), hvilket ikke længere er gældende. Derudover er afsnittet opdelt i to underafsnit til hhv. personalegoder, der er A-indkomst og personalegoder, der er B-indkomst og andre felter, se afsnit 8.4.1 og afsnit 8.4.2.

I afsnit 14.1 Rettelser uden rettelsesmarkering (uden R-markering) er der tilføjet oplysninger om, at positive rettelser til forudløn, skal indberettes som bagudløn.

I afsnit 14.3 Tilbageførsler er det i afsnittet "Fejlrettelser af forkerte felter, krydsmarkeringer, indkomsttyper m.v." præciseret at en eventuel genindberetning skal foretages før en tilbageførsel.    

Ny version af den tekniske vejledning (10.8):

TIN (Tax Identification Number) er frigivet til ekstern test i eIndkomst og der udgivet en ny teknisk vejledning. Vejledningen indeholder en beskrivelse af løsningen samt nedenstående ændringer. Læs mere her: eIndkomst: Teknisk vejledning - Skat.dk

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen