åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.C.4.1 Hvilke bygninger er afskrivningsberettigede" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
AL § 14 afgrænser de bygninger, hvorpå der kan afskrives. Der er tale om en negativ afgrænsning, idet der ifølge AL § 14, stk.1, kan foretages skattemæssige afskrivninger på alle erhvervsmæssigt benyttede bygninger, der ikke er specielt undtaget i AL § 14, stk. 2.