åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.A.4.3.1 Eksempler, hvor der ikke forelå selvstændig erhvervsvirksomhed" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.