åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.A.1.3 SL § 5 Formuebevægelser" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
SL § 5 indeholder en negativ afgrænsning af indkomstbegrebet i SL § 4.
Bestemmelsen bygger på en fundamental sondring mellem indkomst (udbytte) og indkomstgrundlag (formue). Udgangspunktet er, at selve grundlaget for erhvervelsen af indkomsten er indkomstopgørelsen uvedkommende, og at det alene er afkastet af indkomstgrundlaget, der skal medregnes ved indkomstopgørelsen.