Dato for offentliggørelse
21 maj 2013 07:47
Serienummer
E nr. 191
Resumé
Den hidtidige momsfritagelse for levering af fast ejendom er delvist ophævet med virkning fra og med den 1. januar 2011.
Hvad er nyt?

Vejledningen er blevet opdateret, primært med ændringer i kapitel 5 "Leveringen skal ske i egenskab af momspligtig person".

Gyldig til
30. juni 2018
ISBN-nummer
978-87-7121-640-0
Pdf-udgave
191_ver1_2.pdf