åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.F.3.1 Befordring mellem bopæl og arbejdsplads - privat kørsel" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
Befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads har privat karakter og er derfor som udgangspunkt ikke fradragsberettiget.     
Med hjemmel i LL § 9 C er der adgang til et standardiseret fradrag. Alle skattepligtige, der befordrer sig mellem hjem og arbejdsplads, kan ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst foretage befordringsfradrag efter reglerne i LL § 9 C, stk. 1-3. For befordring mellem hjem og arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage inden for de foregående 24 måneder gælder reglerne i LL § 9 B, stk. 1, litra a, om erhvervsmæssig befordring, jf. afsnit A.F.3.2.     
Normalfradraget beregnes udelukkende på grundlag af den normale transportvej ved bilkørsel mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads, se nærmere herom under afsnit A.F.3.1.3. Det er således uden betydning, hvorledes befordringen sker (egen bil, offentlig transportmiddel, cykel etc.) samt hvilken faktisk strækning der tilbagelægges.