Gevinst/tab på terminskontrakter og aftaler om køberetter og salgsretter mv. behandles skattemæssigt efter reglerne i KGL §§ 29-33. Reglerne er udtømmende, og gælder for såvel erhververe som udstedere af finansielle kontrakter.
KGL § 29 omfatter skattepligtige efter KGL § 2 (selskaber), KGL § 9 (realkreditinstitutter mv.) samt KGL §12 (fysiske personer og dødsboer).
KGL § 29 har virkning for kontrakter der erhverves den 1. juli 1991 eller senere, jf. KGL § 43, stk. 1. Kontrakter mv., der er erhvervet før den 1. juli 1991 behandles skattemæssigt efter de indtil da gældende regler. Se evt. nærmere LV97, A.D.2.6.1.
Definitionen af terminskontrakter mv., omfattet af den indtil 1.jan. 1997 gældende KGL´s § 8 C, er uændret i forhold til § 29 i den fra og med 1. jan. 1997 gældende lov. Om de indtil 1. jan. 1997 gældende regler, se LV96, A.D.2.6.
Det bemærkes, at der ved lov nr. 439 af 10. juni 1997, jf. ►lovbek. nr. 744 af 16. august 2000,◄ blev gennemført en lempelse i adgangen til at modregne tab i gevinster på aktiebaserede kontrakter.
Om begrænsninger i personers ret til at foretage fradrag for tab, se A.D.2.18.4.
Om begrænsninger i selskabers ret til at foretage fradrag for tab, se A.D.2.18.5.
Ved lovrevisionen blev der endvidere gennemført en udvidelse i kredsen af kontrakter, der er undtaget beskatning efter § 29, jf. § 30. Om undtagelser efter § 30, se A.D.2.18.3. Om beskatning ved fraflytning mv., se A.D.2.19.