Den ansatte beskattes af værdien af hel eller delvis fri helårsbolig til rådighed. I medfør af LL § 16, stk. 3, værdiansættes fri bolig ud fra boligens markedsleje, dog således at der ved værdiansættelsen tages hensyn til en evt. bopæls- og/eller fraflytningspligt, jf. LL § 16, stk. 7-9. ►1999-48◄►2000◄►Med virkning fra indkomståret 2001 er der fastsat særlige beskatningsregler for direktører og andre medarbejdere med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, jf. lov nr. 459 af 31. maj 2000. Værdien af fri bolig for denne gruppe sættes til 6 pct. af den del af beregningsgrundlaget, der ikke overstiger et grundbeløb på 2.150.000 kr., og 8 pct. af resten. Grundbeløbet reguleres efter ejendomsværdiskattelovens § 14. Beregningsgrundlaget er det største beløb af enten ejendomsværdien pr. 1. januar i indkomståret eller anskaffelsessummen opgjort i henhold til ejendomsavancebeskatningsloven § 4 stk 2 eller 3, med tillæg af forbedringer foretaget efter anskaffelsen, dog kun forbedringer foretaget inden den 1. januar i indkomståret.◄►Se også TfS 2000, 386 HRD, om en skatteyder, der var ansat i den danske afdeling af et multinationalt selskab. Som bolig for ham lejede selskabet et enfamilieshus for en månedlig leje på 7.750 kr., som blev betalt af selskabet. Højesteret godkendte, at den skattemæssige værdi af lejeboligen for indkomståret 1992 blev fastsat i overensstemmelse med statens satser.◄

Beskatning af helårsbolig - Ligningsrådets satser
2
17-2121-2525-3030-3737-4545-5555-6767-8282-100100-122122-148148Kommuner henført til stedtillægssats VI og VKommuner henført til stedtillægssatsØvrige kommuner
    kr. årlkr. årlkr. årl
ÉnfamilieshusAnden bolig
Uden installation10
  1. Albertslund, Ballerup, Birkerød, Brøndby, Dragør, Farum, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Ledøje-Smørum, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Søllerød, Tårnby, Vallensbæk, Værløse, Allerød, Fredensborg-Humlebæk, Frederikssund, Frederiksværk, Græsted-Gilleleje, Helsinge, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Karlebo, Skævinge, Slangerup, Stenløse og Ølstykke. 
  2. Bramsnæs, Gundsø, Hundested, Hvalsø, Jægerspris, Køge, Lejre, Ramsø, Roskilde, Skibby, Skovbo, Solrød, Esbjerg, Frederikshavn, Holmegård, Kalundborg, Korsør, Langeskov, Munkebo, Nordborg, Næstved, Odense, Skanderborg, Ullerslev, Aalborg, Århus og Årslev. 
  3. Øvrige kommuner
Direktører mv. ►Med virkning fra indkomståret 2001 er der fastsat særlige beskatningsregler for direktører og andre medarbejdere med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, jf. lov nr. 459 af 31. maj 2000. Værdien af fri bolig for denne gruppe sættes til 6 pct. af den del af beregningsgrundlaget, der ikke overstiger et grundbeløb på 2.150.000 kr., og 8 pct. af resten. Grundbeløbet reguleres efter ejendomsværdiskattelovens § 14. Beregningsgrundlaget er det største beløb af enten ejendomsværdien pr. 1. januar i indkomståret eller anskaffelsessummen opgjort i henhold til ejendomsavancebeskatningsloven § 4 stk 2 eller 3, med tillæg af forbedringer foretaget efter anskaffelsen, dog kun forbedringer foretaget inden den 1. januar i indkomståret.◄Bopæls- og/eller fraflytningspligtTjenestebolig Maksimumsreglen med minimumsgrænsenEksempel 1:
Bogligtype            Bruttoareal
Enfamilieshuse
 26323845566883101123150183222
a)kr. årl.kr. årl.kr. årl.kr. årl.kr. årl.kr. årl.kr. årl.kr. årl.kr. årl.kr. årl.kr. årl.kr. årl.
b)116111311614747161721775620196252803046135292404404541350402
c)98521142012830134951496917329223822746732567375724261047694
Andre boliger
a)12941 14652 16284 17978 19705 21368 2640531474 36384 41516 46522 51559
b)1091412434 13924 14474 16172 17756 22794 27672 32804 37921 42926 48043
c)9124 10676 12007 12830 13495 14969 19990 24948 30065 35196 40139 45223
 Alle installationer
Vurderet til markedsleje4.000 kr.
Nedslag for bopæls- og fraflytningspligt (30 pct.)1.200 kr.
Betalt husleje (pr. måned)2.800 kr.
Ligningsrådets anvisning (sats) 3.500 kr.
Nedslag (30 pct.) 1.050 kr.
Skattepligtig værdi (efter pct. nedslag) 2.450 kr.
Skattepligtig værdi 15 pct. af 20.000 kr.3.000 kr.
Eksempel 2:
Ligningsrådets anvisning (sats)3.500 kr.
Nedslag (30 pct.)1.050 kr.
Skattepligtig værdi (efter pct. nedslag)2.450 kr.
Skattepligtig værdi 15 pct. af 13.333 kr.2.000 kr.
(160.000 kr.:12; dvs. minimumsgrænsen pr. måned) 
LejeboligEksempel 3
Vurderet til markedsleje2.800 kr.
Nedslag for fraflytningspligt (10 pct.)280 kr.
Betalt husleje (pr. måned)2.520 kr.
Ligningsrådets anvisning (sats)3.000 kr.
Nedslag (10 pct.)300 kr.
Skattepligtig værdi (efter pct.nedslag)2.700 kr.
Eksempel 4:
Ligningsrådets anvisning (sats)3.000 kr.
Nedslag (10 pct.)300 kr.
Skattepligtig værdi (efter pct.nedslag)2.700 kr.
A.B.6.4,S.F.2.2.1