Beløb, der modtages til dækning af , som lønmodtageren har afholdt for arbejdsgiveren, skal ikke medtages ved indkomstopgørelse.

Hvis en lønmodtager har afholdt repræsentationsudgifter for arbejdsgiveren, efter regning (udlæg ), skal udgifter henføres til arbejdsgiverens repræsentationsudgifter, ikke medregnes til lønmodtagerens indkomst i de tilfælde hvor lønmodtageren har en selvstændig indkomstmæssig interesse i repræsentationsudgifternes afholdelse.

efter regning, ►indgår herefter i arbejdsgiverens regnskabsmateriale. Der skal være tale om udgifter, som ville være fradragsberettigede for lønmodtageren, hvis denne selv skulle afholde udgifterne. Der må f.eks. hverken være tale om lønmodtagerens private udgifter, anlægs- eller etableringsudgifter.
 
Når arbejdsgiveren har refunderet lønmodtagerens udgifter efter regning, kan disse udgifter ikke også trækkes fra ved lønmodtagerens indkomstopgørelse. Derimod kan arbejdsgiveren fratrække udgifterne ved sin indkomstopgørelse som driftsomkostninger, jf. SL § 6, litra a. Se herom i afsnit E.A.2.
 
Om udlæg efter regning ved rejseudgifter, se A.B.1.7.1.2.
 
Godtgørelse for lønmodtagerens kørsel i egen bil i arbejdsgiverens tjeneste kan ikke ydes som udlæg efter regning, da der ikke foreligger eksterne udgiftsbilag for lønmodtagerens erhvervsmæssige befordringsudgifter.
 
◄Dækning af udgifter som udlæg efter regning kan ikke ske i form af modregning i lønnen.