Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver beskriver formelle regler, som i vidt omfang gælder på tværs af skatteforvaltningens område. En række afsnit gælder dog kun for Toldstyrelsen, Motorstyrelsen eller Vurderingsstyrelsen. Området persondatabeskyttelse er desuden henlagt til Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.    

Skattestyrelsen er ansvarlig for afsnit A.A, bortset fra følgende afsnit, der hører under andre styrelser:

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen 

 • Afsnit A.A.6.3 Indsigt efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven
 • Afsnit A.A.6.4 Oplysningspligt efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Toldstyrelsen

Motorstyrelsen

 • Afsnit A.A.7.4.5.4 Høring - Motor
 • Afsnit A.A.8.7 Frist for registrering af køretøjer.

Vurderingsstyrelsen

 • Afsnit A.A.7.4.10 Særlige sagsbehandlingsregler ved vurdering af fast ejendom
 • Afsnit A.A.7.9 Frister ved sagsbehandling og afgørelse - vurdering af fast ejendom
 • Afsnit A.A.8.4 Genoptagelse af vurdering af fast ejendom. 

Se også

Se også

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver handler om:

 • Myndighedsstruktur og kompetence (A.A.1)
 • Afgørelser kontra vejledning (A.A.2)
 • Bindende svar samt bindende tariferingsoplysninger og bindende oprindelsesoplysninger (A.A.3)
 • Fastlæggelse og ændring af administrativ praksis (A.A.4)
 • Tilbagekaldelse og annullation af afgørelser (A.A.5)
 • Offentlighed og tavshedspligt (A.A.6)
 • Sagsbehandling (A.A.7)
 • Fristregler (A.A.8)
 • Forældelse af fordringer (A.A.9)
 • Klage og domstolsprøvelse (A.A.10)
 • Syn og skøn (A.A.11)
 • Henstand og tilbagebetaling som følge af klage og forrentning ved tilbagebetaling (A.A.12)
 • Omkostningsgodtgørelse i forbindelse med klagesager (A.A.13)
 • Omgørelse, selvangivelsesomvalg og skatteforbehold (A.A.14)
 • Forenklede regler om opgørelse af tilbagebetalingskrav (A.A.15).
Tema(er)
Myndighedsstruktur og kompetence Bindende svar samt bindende tariferingsoplysninger og bindende oprindelsesoplysninger Offentlighed og tavshedspligt Sagsbehandlingesregler Fristregler og forældelse Klage og domstolsprøvelse
Hvad er nyt?

Faglige nyheder

 • Afsnittet A.A.1.3.2  er opdateret med den nye "Aftale mellem formanden for Skatterådet og direktørerne for Skattestyrelsen, Motorstyrelsen og Vurderingsstyrelsen om sager som skal forelægges for Skatterådet". 
 • Afsnit A.A.3.14 hedder nu "International udveksling af bindende svar m.v." og er omskrevet. Afsnittet hed tidligere "Spontan udveksling af oplysninger om bindende svar" og indeholdt tillige et underafsnit om udveksling af oplysninger vedr. told. 
 • Afsnit A.A.4 hedder nu "Fastlæggelse og ændring af administrativ praksis" og er omskrevet. Afsnittet hed tidligere "Uformelle forhåndstilkendegivelser - forventningsprincippet".
 • Nyt afsnit A.A.7.4.2.4 "Kommunikation med mindreårige". Afsnittet omhandler forældremyndighedsindehavere som legale partsrepræsentanter for mindreårige.
 • Afsnittet A.A.8.3.1.3 hedder nu "Digital angivelse og ændring af moms" og er omskrevet. Afsnittet hed tidligere "Obligatorisk Digital indberetning". Før 2022-2 udgaven af Den juridiske vejledning hed afsnittet "Digital ret indberetning".
 • Afsnittet A.A.9.5.1.9 Henstand er omskrevet, da dele af afsnittet er flyttet til G.A.3.1.3.1 Reglerne om inddrivelsesmæssig henstand.

Oversigt over indarbejdede domme, afgørelser, styresignaler, SKM-meddelelser mv. 

I denne udgave af vejledningen er tilføjet følgende domme, afgørelser, styresignaler, SKM-meddelelser mv.: 

SKM-nr.

Afsnit

SKM2023.18.ØLR

A.A.4.1

SKM2023.32.BR

A.A.8.2.2.1.2.5

A.A.8.2.2.1.4

SKM2023.37.LSR A.A.7.5
SKM2023.52.BR A.A.8.2.2.1.2.2
SKM2023.64.BR A.A.11.1.3
SKM2023.65.BR A.A.14.1.5
SKM2023.83.LSR A.A.6.1.4.2
SKM2023.84.BR A.A.8.4.2.2.9
SKM2023.100.LSR

A.A.7.4.7

A.A.8.2.2.2.2.8

SKM2023.116.HR A.A.8.4.2.2.9
SKM2023.142.SR

A.A.3.9.1

SKM2023.146.HR

A.A.4.1

SKM2023.152.LSR A.A.12.1
SKM2023.191.SR A.A.3.9.6
SKM2023.201.LSR

A.A.8.3.2.1.2.3

SKM2023.202.LSR

A.A.6.1.2.3

A.A.13.4

SKM2023.203.LSR

A.A.5.3

A.A.13.4

A.A.13.8

A.A.13.10

SKM2023.204.LSR

A.A.13.4

SKM2023.210.SR A.A.3.9.6
SKM2023.116.HR A.A.8.4.2.2.9
SKM2023.217.LSR A.A.14.2
SKM2023.221.LSR A.A.8.3.2.1.2.3
SKM2023.226.SR A.A.3.9.10
SKM2023.247.SR A.A.3.9.1
SKM2023.250.BR

A.A.8.2.2.2.2.7

A.A.8.2.2.2.2.8

SKM2023.267.LSR

 A.A.8.2.2.2.2.8

A.A.8.2.2.2.4

SKM2023.281.SR A.A.3.9.5
SKM2023.292.LSR

A.A.13.4

SKM2023.301.LSR

A.A.7.4.5.1

A.A.7.4.8

A.A.7.6

A.A.8.3.2.2.2.4

SKM2023.308.SR A.A.3.9.2
SKM2023.310.BR A.A.8.2.1.1.1
SKM2015.402.ØLR A.A.14.2
SKM2023.220.LSR

A.A.1.3.2

SKM2023.344.HR

A.A.8.2.1.5

A.A.8.2.2.1.2.7

TfS 2000, 748V A.A.9.5.1.9
UfR 1989.1046 H A.A.9.5.1.9

Oversigt over indarbejdede udtalelser fra Folketingets ombudsmand og Datatilsynet

I denne udgave af vejledningen er tilføjet følgende udtalelser og afgørelser: 

FOU-nr.

Afsnit

 Ombudsmandens udtalelse i sag nr. 22/05471 af 19. april 2023 A.A.6.2.2.3.4.3 
FOB2022-7 A.A.4.2
 Datatilsynets afgørelse af 2/2 2023, j.nr. 2021-432-0070 A.A.6.4.3
  åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.