Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver beskriver formelle regler, som i vidt omfang gælder på tværs af skatteforvaltningens område. En række afsnit gælder dog kun for Toldstyrelsen, Motorstyrelsen eller Vurderingsstyrelsen. Området persondatabeskyttelse er desuden henlagt til Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.    

Skattestyrelsen er ansvarlig for afsnit A.A, bortset fra følgende afsnit, der hører under andre styrelser:

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen 

 • Afsnit A.A.6.3 Indsigt efter persondataloven
 • Afsnit A.A.6.4 Oplysningspligt efter persondataloven.

Toldstyrelsen

Motorstyrelsen

 • Afsnit A.A.8.7 Frist for registrering af køretøjer.

Vurderingsstyrelsen

 • Afsnit A.A.7.4.10 Særlige sagsbehandlingsregler ved vurdering af fast ejendom
 • Afsnit A.A.7.9 Frister ved sagsbehandling og afgørelse - vurdering af fast ejendom
 • Afsnit A.A.8.4 Genoptagelse af vurdering af fast ejendom. 

Se også

Se også

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver handler om:

 • Myndighedsstruktur og kompetence (A.A.1)
 • Afgørelser kontra vejledning (A.A.2)
 • Bindende svar samt bindende tariferingsoplysninger og bindende oprindelsesoplysninger (A.A.3)
 • Uformelle forhåndstilkendegivelser - forventningsprincippet (A.A.4)
 • Tilbagekaldelse af afgørelser (A.A.5)
 • Offentlighed og tavshedspligt (A.A.6)
 • Sagsbehandling (A.A.7)
 • Fristregler (A.A.8)
 • Forældelse af fordringer (A.A.9)
 • Klage og domstolsprøvelse (A.A.10)
 • Syn og skøn (A.A.11)
 • Henstand og tilbagebetaling som følge af klage og forrentning ved tilbagebetaling (A.A.12)
 • Omkostningsgodtgørelse i forbindelse med klagesager (A.A.13)
 • Omgørelse, selvangivelsesomvalg og skatteforbehold (A.A.14)
 • Forenklede regler om opgørelse af tilbagebetalingskrav (A.A.15).
Tema(er)
Myndighedsstruktur og kompetence Bindende svar samt bindende tariferingsoplysninger og bindende oprindelsesoplysninger Offentlighed og tavshedspligt Sagsbehandlingesregler Fristregler og forældelse Klage og domstolsprøvelse
Hvad er nyt?

Faglige nyheder

Vejledningen er opdateret med følgende love: .

 • LBKG 2020-05-13 nr. 635 om skatteforvaltningsloven er indsat i diverse afsnit i afsnit A.A.

 • LBKG 2020-09-29 nr. 1445 om retsplejeloven er indsat i afsnit A.A.11
 • Lov nr. 2227 af 29. december 2020 om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love er indarbejdet i afsnit A.A.13.
 • Afsnit A.A.8.4.1.3.1, der omhandlede det såkaldte serviceeftersyn, er blevet slettet. I stedet er det i afsnit A.A.8.4.1.3 præciseret, at den særlige hjemmel i form af aktstykke nr. 142 af 2. maj 2019, til behandling af ejendomme omfattet af serviceeftersynet, ikke er blevet videreført ved finansloven for 2020. Dette fremgår af orienterende aktstykke nr. 93 af 22. januar 2020. 

  I afsnit A.A.8.4.1.5.1 er praksis vedrørende genoptagelse, og forskellen mellem en foretaget vurdering og en vurdering, der mangler eller ved en fejl ikke er foretaget, nærmere beskrevet. Dette påpeges, da der i genoptagelsesbestemmelserne skelnes imellem disse situationer. Det er ligeledes beskrevet i afsnittet, at hver vurdering er en selvstændig vurdering, der som følge heraf kan genoptages selvstændigt, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Dette er ligeledes præciseret i afsnit A.A.8.4.1.5.3 og i afsnit A.A.8.4.2.1.

  Der er desuden foretaget enkelte mindre præciseringer.

 • Afsnit A.A.9.9 er opdelt i underafsnit. Det er indarbejdet, at meddelelsesfristen suspenderes i høringsperioden og ved genindførsel af toldskyld. Disse har frem til nu kun fremgået af afsnit A.A.8.5. Desuden er konsekvensen af, at meddelelsesfristen er udløbet, indarbejdet.

Oversigt over indarbejdede afgørelser, SKM-meddelelser med mere.

SKM-nr.

Afsnit

SKM2021.41.SKTST

A.A.3.5

SKM2021.16.HR

A.A.14.2.

SKM2020.313.BR

A.A.7.4.5

SKM2020.338.LSR

A.A.14.2

SKM2020.393.LSR

A.A.7.4.5 og A.A.8.2.1.5

SKM2020.340.BR

A.A.8.2.1.2.2

SKM2020.489.ØLR

A.A.8.2.1.2.2

SKM2020.496.LSR

A.A.10.2.1

SKM2020.289.LSR

A.A.3.5

SKM2020.455.BR

A.A.14.2

SKM2020.477.ØLR

A.A.13.4

SKM2020.494.BR

A.A.13.4

SKM2020.561.VLR

A.A.8.2.2.1.2.5 - A.A.8.2.2.1.4 - A.A.8.3.2.1.2.3 - A.A.8.3.2.1.4

SKM2020.532.SR

A.A.3.9.2

SKM2020.523.ØLR

A.A.8.2.2.1.2.5 - A.A.8.2.2.1.4 - A.A.8.3.2.1.2.3 - A.A.8.3.2.1.4

SKM2020.488.VLR

A.A.8.2.2.1.2.5 - A.A.8.2.2.1.4 - A.A.8.3.2.1.2.3 - A.A.8.3.2.1.4

SKM2020.483.SR

A.A.3.9.1

SKM2020.457.ØLR

A.A.8.2.2.1.2.5 - A.A.8.2.2.1.4 - A.A.8.3.2.1.2.3 - A.A.8.3.2.1.4 

SKM2020.452.ØLR

A.A.8.2.2.1.2.5 - A.A.8.3.2.1.2.3

SKM2020.396.ØLR

A.A.8.2.2.1.2.2 - A.A.8.2.2.1.4 - A.A.8.2.2.2.2.2. - A.A.8.3.2.1.2.2 - A.A.8.3.2.2.2.2A.A.8.3.2.1.4

SKM2020.317.ØLR

A.A.8.2.2.1.2.5 - A.A.8.3.2.1.2.3

SKM2020.564.BR

A.A.8.2.2.2.2.8 - A.A.8.3.2.2.2.4

SKM2020.518.BR

A.A.8.2.2.2.2.8

SKM2020.514.BR

A.A.7.4.1 - A.A.14.1.4 - A.A.8.2.2.1.2.5 - A.A.8.2.2.1.4 - A.A.8.3.2.1.2.3 - A.A.8.3.2.1.4 

SKM2020.491.BR

A.A.8.2.2.1.2.5

SKM2020.469.BR

A.A.8.2.2.1.2.5 - A.A.8.2.2.1.4

SKM2020.458.BR

A.A.8.2.2.1.2.1 - A.A.8.2.2.2.2.1

SKM2020.454.BR

A.A.8.2.2.1.2.5 - A.A.8.2.2.1.4 - A.A.8.3.2.1.2.3 - A.A.8.3.2.1.4

SKM2020.376.BR

A.A.8.3.2.1.2.3

SKM2020.509.LSR

A.A.8.2.2.1.2.5 - A.A.8.2.2.1.4 - A.A.8.3.2.1.2.3 - A.A.8.3.2.1.4

SKM2020.468.LSR

A.A.8.3.2.1.2.3 - A.A.8.3.2.1.4

SKM2020.420.LSR

A.A.12.1.
SKM2020.424.LSR 

A.A.12.1.

SKM2020.460.LSR

A.A.12.1.

SKM2020.408.LSR

A.A.8.2.2.1.2.5 - A.A.8.2.2.1.4

SKM2020.332.LSR

A.A.8.2.2.1.2.5 - A.A.8.2.2.1.4 - A.A.8.3.2.1.2.3 - A.A.8.3.2.1.4

SKM2020.328.LSR

A.A.8.3.2.1.6

SKM2020.461.SANST 

A.A.12.1

SKM2020.37.HR A.A.11.2.7
SKM2020.525.ØL A.A.11.2.7
SKM2020.555.BR A.A.11.2.7
SKM2020.557.ØL A.A.11.2.7
SKM2020.558.VL A.A.11.2.7
SKM2020.465.LSR A.A.8.3.1.1.4
SKM2020.504.LSR A.A.8.3.1.2.1
SKM2018.126.LSR  A.A.10.1.2

 Oversigt over udtalelser fra Folketingets ombudsmand

FOU-nr.

Afsnit

FOU nr. 2016.34

A.A.7.6

FOU nr. 2020.11

Partsaktindsigt hos Skattestyrelsen, A.A.6.2.2.2.5, A.A.6.2.2.2.6, A.A.6.2.2.2.8 

FOU nr. 2020.17

A.A.6.2.2.3.1

FOU nr. 2020.27

A.A.7.4.7

FOU nr. 2020.28

A.A.7.4.7

FOU nr. 2020.40

A.A.7.4.7

Udtalelse af 12.11.2020

A.A.7.4.7

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.