Dato for offentliggørelse
31 Jan 2024 08:42
Resumé

Denne vejledning handler om

 • Spillemyndigheden (J.A.1)
 • Spillelovgivningens anvendelsesområde (J.A.2)
 • Grønland (J.A.3)
 • Kriterier for alle ansøgere (J.A.4)
 • Lotteri (J.A.5)
 • Klasselotteri (J.A.6)
 • Almennyttigt lotteri (J.A.7)
 • Væddemål (J.A.8)
 • Lokale puljevæddemål (J.A.9)
 • Landbaseret kasino (J.A.10)
 • Onlinekasino (J.A.11)
 • Gevinstgivende spilleautomater (J.A.12)
 • Pyramidespil (J.A.13)
 • Offentlig hasardspil i turneringsform (J.A.14)
 • Markedsføring og oplysningspligt (J.A.15)
 • Bortfald (J.A.16)
 • Spillemyndighedens tilsyn med spil (J.A.17)
 • Klage og domstolsprøvelse (J.A.18)
 • Indgrebsmuligheder og sanktioner (J.A.19)
 • Ansvarligt Spil (J.A.20)
 • Forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme (J.A.21)
Hvad er nyt?
 • I Afsnit J.A.8.2 (og underliggende afsnit) og J.A.20.1.2 er der foretaget indholdsmæssige ændringer og tilføjelser som følge af, at der på området for landbaserede væddemål er indført krav om identifikation af spillere. Det betyder, at spiludbyderne udsteder et identifikationsmiddel til alle spillere, der skal benytte dette i forbindelse med indgåelse af væddemål, præmiesøgning og udbetalinger. Til identifikationsmidlet skal spiludbyderne tilknytte en spilkonto, hvortil gevinster skal udbetale umiddelbart, når væddemålet er afgjort.
 • For så vidt angår afsnit J.A.10.2.2 og J.A.10.2.9 udgår muligheden for at afholde turneringer i et tilstødende lokale, og afholdelse af turneringer uden for kasinoets godkendte, sammenhængende entréområde kan derfor fremover kun ske i nærtstående lokaler, som det fremgår af § 42 i bekendtgørelsen for landbaserede kasinoer.