Dato for offentliggørelse
6. februar 2001
Overordnede emner
Afgift + Ejendomsvurdering + Inddrivelse + Moms og lønsumsafgift + Skat + Straf + Told
ISBN-nummer
978-87-7552-230-6
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Processuelle regler på ToldSkats område 2001" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.