Download Toldtariffen (Classic)

Her kan du downloade forskellige udtræk af toldtariffen.

Download i fast filformat

Download i XML-format

XML-filen generes hver søndag samt den 10. i måneden. Filen indeholder bl.a. TARIC-data som varekoder, toldordninger, fodnoter, antidumping og tillægskoder, der kan indlæses i virksomhedens system.

Bemærk, at der løbende laves ændringer i TARIC-data. Det betyder, at jo tættere vi er på den 1. i den efterfølgende måned, jo mere præcise er data. Der er i dag to muligheder for XML, som du kan læse om herunder.

Standardudtræk i XML-format, gyldig fra den 1. i næste måned

Dette udtræk indeholder varekoder, som er gyldige fra den 1. i den efterfølgende måned. Det betyder, at varekoder, som udløber inden den 1. i den efterfølgende måned, ikke fremgår af XML-filen.

Udvidet udtræk i XML-format for indeværende og næste måned (nyt pr. 15.10.2022)

XML-filen har samme format/struktur som ovenstående, men med følgende to ændringer:

  • Flere toldordninger (næsten alle)
  • Perioden er udvidet, så den inkluderer alle gyldige varekoder i både indeværende og efterfølgende måned.

Det betyder, at varekoder, som udløber inden den 1. i den efterfølgende måned, også indgår i XML-filen. 

Begge XML-løsninger anvender samme XSD