Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit C.J Værdiansættelse indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 

I afsnit C.J.6 Ordliste, formler og beregningseksempel findes der en ordliste og en formel-oversigt specifikt til dette afsnit.

Resumé

Afsnit C.J Værdiansættelse indeholder en beskrivelse af udvalgte værdiansættelsesmodeller, anvendelsen af værdiansættelsesmodellerne samt indholdet af dokumentation for værdiansættelsen. Desuden indeholder afsnittet et specifikt underafsnit om værdiansættelse inden for transfer pricing.

Afsnittet indeholder følgende underafsnit:

 • Introduktion (C.J.1)
 • Grundlæggende værdiansættelsesmodeller (C.J.2)
 • Beskrivelse af værdiansættelsesmodellerne (C.J.3)
 • Dokumentation for værdiansættelsen (C.J.4)
 • Værdiansættelse inden for transfer pricing (C.J.5)
 • Ordliste, formler og beregningseksempel (C.J.6)
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser mv. (C.J.7)
Tema(er)
Værdiansættelse Værdiansættelsesmodeller Transfer Pricing
Hvad er nyt?

Afsnit C.J er en opdatering og udvidelse af Skattestyrelsens værdiansættelsesvejledning "Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner; værdiansættelse" af 21. januar 2019. Afsnittet tilsigter en mere ensartet anvendelse af de beskrevne værdiansættelsesmodeller på tværs af skatte-og afgiftsarter og indeholder også vejledning om brug af værdiansættelsesmodeller på transfer pricing området.

De største ændringer i forhold til den hidtidige værdiansættelsesvejledning er: 

 • En opdateret beregning af markedsrisikopræmien,
 • Ny vejledning om, hvordan forskellen mellem den skattemæssige behandling af sælger og køber påvirker værdiansættelsen ("skatteeffekten"), og
 • Hvordan værdien af tilbageværende rutinefunktioner fastsættes, når hovedparten af virksomhedens immaterielle aktiver er blevet overdraget til en kontrolleret part i forbindelse med en koncernintern omstrukturering. 

Den ændrede vejledning om indregning af skatteeffekten følger vejledningen i TPG 6.178 og indebærer en ændring i forhold til tidligere praksis, hvor skatteeffekten kunne indregnes som værdien af købers afskrivningsgrundlag opgjort efter danske skattesatser. Den ændrede vejledning om indregning af skatteeffekten gælder for overdragelser 1. februar 2024 eller senere.