ClosedAccount har følgende afvigelse:
Der er særlige regler, hvis kontoen lukker i løbet af året.
Hvis kontoen lukker inden udløbet af året, skal saldo eller værdi oplyses til 0. Dette afviger i forhold til FATCA-indberetningen.

ClosedAccount angiver, at kontoen blev lukket eller overført til andet institut i løbet af kalenderåret.

Hvis en kontoindehaver overfører beløbet fra en konto (eller en type konto) til en anden konto (eller en anden type konto) i det samme finansielle institut i kalenderåret, skal man ikke rapportere kontoen som lukket.

Finansielle institutter der indberetter, at en konto er lukket eller overført i sin helhed til et andet institut, skal indberette ClosedAccount.