Ikke-dokumenterede konti (Undocumented Accounts)
Hvis en fysisk person Individual med en allerede eksisterende konto har Hold mail eller c/o adresse og det Finansielle Institut ikke har en adresse registreret digitalt eller i en sagsmappe og dermed er ude af stand til at konstaterer kontohavers skattemæssige tilknytningsforhold, skal kontoen indberettes som en ikke-dokumenteret konto (Undocumented Account).