Dato for offentliggørelse
15 Mar 2024 09:19
Serienummer
S nr. 14
Resumé

Vejledningen gælder for finansielle institutter der er indberetningspligtige efter §§ 22 og 53a i Skatteindberetningsloven (lovbekendtgørelse nr. 15 af 08. januar 2024), jf. CRS-bekendtgørelsen nr. 334 af 26. marts 2020 med senere ændringer.

Skattestyrelsens indberetningsløsning anvender XML formatet, der fremgår af OECD’s CRS XML User Guide "CRS XML Schema User Guide for Tax Administrations". Indberetninger til Skattestyrelsens CRS-system, skal derfor følge både denne vejledning og OECD’s CRS XML User Guide.

Hvad er nyt?

Der er ingen ændringer til strukturen i CRS indberetningen i forhold til tidligere år, udover at længden af "DocRefID’er" i AccountReport er forkortet med 3 karakterer - se mere i afsnit 4 og afsnit 4.3.1.1.

Der er indført en ny indgangstest, som medfører, at indberetningen fremadrettet vil blive afvist, hvis feltet "Nationality" under "Individual" eller "Kontrollerende Personer" bliver udfyldt.

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen