KGL § 24 omhandler de situationer, hvor en skyldner får en samlet ordning på sin gæld med alle - eller størsteparten af - sine kreditorer.