►Der er foretaget lovændringer, som har betydning for medarbejderaktieordninger og andre medarbejderordninger i følgende love:◄
  • ►lov nr. 166 af 24. marts 1999 (i § 13, nr. 5 og 6 er LL §§ 7 A og 7 N sammenskrevet og objektiveret)◄
  • ►lov nr. 283 af 12. maj 1999 (i § 1 er LL § 28 ændret, i § 2 er KGL § 30, stk. 3 og 4 ændret og i § 6 er LL § 7 A, ændret).◄
►Det bemærkes, at ændringerne i § 13, nr. 5 og 6 i lov nr. 166 af 24. marts 1999, først har virkning for tildelinger og udlodninger, der foretages fra og med 1. jan. 2000. Tildelinger og udlodninger, der foretages i de i § 13, nr. 5 og 6, omtalte tilfælde i henhold til en før 1. jan. 2000 meddelt godkendelse af en medarbejderordning, er dog omfattet af de tidligere regler.
Forannævnte ændringer i lov nr. 166 af 24. marts 1999 og den del af ændringerne i § 6 i lov nr. 283 af 12. maj 1999, som først har virkning fra og med 1. jan. 2000, vil ikke blive omtalt yderligere i dette års ligningsvejledning.  
◄I LL § 7 A og LL § 7 N er der fastsat regler om godkendelse af henholdsvis medarbejderaktieordninger og medarbejderobligationsordninger. Til lovbestemmelserne knytter sig bek. nr. 873 af 17. okt. 1994, skm. cirk. nr. 181 af 1. dec. 1995 og skm. cirk. nr. 72 af 17. apr. 1996.