Import

På denne side kan du se alle aktuelle driftsproblemer for Import.

AfsluttetImportForsinkelse på Import filoverførsel24-05-2024 kl. 08:00

Efter tidligere driftsforstyrrelser i nat opleves der på nuværende tidspunkt forsinkelser på filoverførsel for Import.

Problemet er fundet og køen er ved at blive afviklet.

23-05-2024 13:03:00
AfsluttetDMS eksport, DMS Forsendelse (NCTS), DMS Import, Eksport, EMCS, ICS, Import, Manifest, TFE (testsystemer), Transit (NCTS)Driftsforstyrrelser på Toldsystemerne23-05-2024 kl. 11:33

Der har været interne driftsforstyrrelser i nat.

Vi er opmærksomme på problemet og det er ved at blive undersøgt.

På nuværende tidspunkt påvirker det kun filoverførsel.

Der gives tilladelse til nødprocedure i fornødet omgang, hver dog opmærksom på at Online ikke er påvirket.

23-05-2024 08:32:00
AfsluttetEksport, EORI, Import, ManifestDriftsforstyrrelser på EORI validering16-05-2024 kl. 12:34

Der opleves på nuveærende tidspunkt udfordringer med valideringen af EORI nummer i Toldsystemerne.

Vi er ved at fejlsøge.

Der gives tilladelse til Nødprocedure i fornødent omfangt

INC000001538517

16-05-2024 07:54:00
AfsluttetImportForsinkelser på filsvar02-05-2024 kl. 19:35

Vi har modtaget henvendelser omkring mulige problemer med filoverførsler Import

Sagen undersøges.

INC000001533532

02-05-2024 18:32:00
AfsluttetImportDriftsproblem Import/import filoverførsel11-04-2024 kl. 20:58

Der opleves forlænget svartid på Import/Import filoverførsel.

Sagen undersøges.

Opdatering 15:35: Der gives tilladelelse til brug af nødprocedure i fornødent omfang.

INC000001523972

Opdatering 20:55 - Import er oppe og køre normal drift igen.

11-04-2024 14:07:00
UløstImportNogle importangivelser fejler med valideringskode 108718-02-2024 kl. 13:49

Det kan forekomme at importangivelser fejler med valideringskode 1087.
De skal tilrettes/gensendes i online systemet.

Der arbejdes på en løsning.

WO0000001170116

13-02-2024 10:39:00
AfsluttetDMS eksport, DMS Forsendelse (NCTS), DMS Import, Eksport, EORI, ICS, Import, Manifest, Transit (NCTS)Problemer med EORI validering11-01-2024 kl. 10:51

Der er i øjeblikket problemer med EORI validering - det kan påvirker flere af toldsystemerne.

Opdateret kl. 11:48 Problemet er løst. Angivelser med fejl i EORI validering skal gensendes så de gennemløber en ny validering.

Fejlsøgning igang.

INC000001480723

11-01-2024 09:25:00
AfsluttetImportImport angivelser fejer TARIC validering02-01-2024 kl. 12:13

Der er i øjeblikket problemer med TARIC validering i import systemet - fejlsøgning er i gang.

Opdateret kl. 12:10: TARIC fejlen er nu løst og det er ikke længere tilladt at benytte nødprocedure. De fortoldninger der er berørt af fejlen skal gensendes så de gennemløber en ny validering.

Opdateret kl. 10.45: Der gives tilladelse til nødprocedure i fornødent omfang - gælder for angivelser ramt af fejlkode 2100: "De angivne data kan ikke validers i TARIC".

INC000001476203

02-01-2024 09:29:00
AfsluttetDMS eksport, DMS Forsendelse (NCTS), DMS Import, Eksport, Import, Manifest, Transit (NCTS)Problemer med filoverførsel29-11-2023 kl. 13:08

Vi oplever i øjeblikket driftsforstyrrelser med filoverførsel, der arbejdes på at løse problemet hurtigts muligt.

WO0000001130395

29-11-2023 11:47:00
AfsluttetImportForsinkelser Import-systemet30-09-2023 kl. 18:46

Problemet er under undersøgelse.

INC000001439392
Opdatering 30.09.2023 - Problemet er løst.
28-09-2023 15:38:00
AfsluttetImportProblemer med at tilgå Import online15-09-2023 kl. 09:06

Der opleves i øjeblikket problemer med Import Online.

Sagen er fejlmeldt.

Der gives tilladelse til nødprocedure i fornødent omfang

Opdatering 15-09-2023 09:04:

Problemet er løst. Det er ikke længere tilladt at benytte nødprocedure.

Opdatering 15-09-2023 08:31: 

Problemet rammer også filoverførsel

INC000001434238
15-09-2023 08:17:00
AfsluttetImportForsinkelse i Importsystemet09-08-2023 kl. 15:56

Der opleves forsinkelse på statusskift i Importsystemet. Der arbejdes på at løse problemet.

INC000001419372

09-08-2023 15:37:00
AfsluttetImportForsinkelse i Importsystemet09-08-2023 kl. 15:37

Der opleves forsinkelse på statusskift i Importsystemet. Der arbejdes på at løse problemet.

INC000001419372

09-08-2023 15:35:00
AfsluttetImportProblemer med at indsætte faktisk ankomst på angivelser26-06-2023 kl. 13:13

Opdatering: Man arbejder fortsat på en løsning, men indtil da kan man tage kontakt til sin toldekspedition og få en tolder til at indsætte faktisk ankomst hvis man er godkendt modtager.

Der er desværre problemer med at indsætte faktisk ankomst. Der arbejdes på en løsning.

Opdatering 26/06-2023 kl. 13.12 : Problemet er løst

22-06-2023 10:29:00
AfsluttetEksport, ICS, Import, ManifestDriftsproblem Import, e-Export, ICS og Manifest15-06-2023 kl. 15:22

Driftsproblemer Import, e-Export, ICS og Manifest.

De 4 systemer er alle berørt af driftsporblemer. Der arbejdes på sagen.

Nødprocedure må anvendes i fornødent omfang.

INC000001400967

Opdatering: Login og behandling af angivelser er nu fungernede igen. Systemerne er dog ved at behandle opsamlede filer og opgaver.

15-06-2023 13:55:00
AfsluttetEksport, ImportDriftsproblem Import og e-Export15-06-2023 kl. 15:03

Opdatering kl. 14.05: Det er hele import og eksportsystemerne, der er fejlramt. Også filsvar.

Der opleves problemer med login til e-Export og søgning i Import.

Sagen undersøges.

Opdateret kl. 13.39: Nødprocedure må anvendes i fornødent omfang.

INC000001400967

15-06-2023 13:21:00
AfsluttetImportFejl ved søgning af angivelser i Import24-05-2023 kl. 10:22
Der opleves i øjeblikket at der vises fejlmeldinger ved søgning i Import systemet.
Der fejlsøges.
Opdatering 10:20: Problemet er løst
Opdatering 10:00: Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang
INC000001392245
24-05-2023 09:12:00
AfsluttetImport, ManifestProblemer i Import og Manifest24-05-2023 kl. 10:22

Problemer på import både online og ved filoverførsel.

Problemerne på import påvirker også manifest ved lukning af MIG/MIO og ved ankomstdeklarationer.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang

Der fejlsøges

Opdateret 10:20: Problemet er løst

INC000001392245
24-05-2023 10:08:00
AfsluttetEksport, Import, Manifest, Transit (NCTS)Driftsforstyrrelser på toldsystemerne19-05-2023 kl. 12:21

Der opleves i øjeblikket driftsforstyrrelser på toldsystemerne.

Der gives hermed tilladelse til nødprocedure i fornødent omfang.

Problemet undersøges. INC000001390775

19-05-2023 11:21:00
AfsluttetEksport, Import, Transit (NCTS)Forsinkede filsvar12-05-2023 kl. 10:30

Der meldes om forsinkelse i filbehandlingen for import, export og transit. Sagen undersøges.

INC000001388926

12-05-2023 10:11:00
AfsluttetEksport, Import, Transit (NCTS)Driftsproblem filoverførsel27-03-2023 kl. 16:38

Problemet undersøges.

INC000001372742
27-03-2023 15:50:00
AfsluttetEksport, Import, Transit (NCTS)Forsinkede filsvar på Import, export og NCTS27-03-2023 kl. 16:38

Der er p.t. forsinkelser i filbehandlingen. Teknikerne er i gang.

INC000001372665

27-03-2023 15:50:00
AfsluttetImportForsinkede filsvar på Import27-03-2023 kl. 09:45

Der har været forsinkelser i filbehandlingen i importsystemet her til formiddag.

Problemet er nu løst og filsvarene er på vej.

INC000001372282

27-03-2023 09:45:00
AfsluttetImportProblemer med certifikater11-02-2023 kl. 17:18

Der opleves i øjeblikket problemer med validering af certifikater i Import

Problemet undersøges. INC000001354707

Tilladelse til nødprocedure i fornødet omfang.

11-02-2023 12:56:00
AfsluttetImportDriftsforstyrrelser på filoverførsel30-01-2023 kl. 12:57

Der opleves i øjeblikket driftsforstyrrelser på filoverførsel for Import.

Problemet undersøges. INC000001347285

Opdatering 30-01-2023 12:55

Problemet er løst.

30-01-2023 12:39:00
AfsluttetDMS Import, Eksport, EMCS, EORI, EU-systemer, ICS, ICS2, Import, Manifest, TastSelv Erhverv (NTSE), TFE (testsystemer), Transit (NCTS), Øvrige meddelelserDriftsproblemer i hele Skat20-01-2023 kl. 13:51

Siden kl.10:45 har alle Skats systemer været ramt af driftsforstyrrelser. Hvilket bl.a. har bremset filoverførsel til alle systemer.


Filoverførsel er nu igang igen. Flere og flere systemer kommer op igen.

Nødprocedure må anvendes indtil vi kan give en endelig klarmelding.

Opdatering kl 13:48 - Systemerne er op at kører igen.  Nødprocedure afsluttes.

20-01-2023 13:29:00
AfsluttetImportForsinkelser på filoverførsel21-12-2022 kl. 11:13

Der opleves i øjeblikket driftsforstyrrelser på filoverførsel for Import.

Problemet undersøges. INC000001332616

21-12-2022 09:52:00
AfsluttetImportForsinkede filsvar på Import13-12-2022 kl. 11:26

Der er omkring 30 minutters forsinkelse i behandlingen af importfiler.

INC000001329796

13-12-2022 09:19:00
AfsluttetImportForsinkede filsvar på Import05-12-2022 kl. 10:47

Filsvar på importfiler tager op til 40 minutter.

Der fejlsøges.

Opdatet KL 10:45: Filoverførsel er normal

INC000001327036

05-12-2022 09:44:00
AfsluttetImportDer opleves driftsforstyrrelser på filoverførse01-12-2022 kl. 09:38

Opdatering 1/12 9:40: Filoverførsel kører igen optimalt.

Der opleves i øjeblikket driftsforstyrrelser på status skift og filoverførsel for Import. Forvent folængede svartider.

Opdateret 30.11.2022 kl. 08:28 - Der gives tilladelse til nødprocedure i fornødent omfang.

Problemet undersøges. INC000001325200

30-11-2022 07:53:00
AfsluttetImportDer opleves driftsforstyrrelser på filoverførsel29-11-2022 kl. 10:36

Der opleves i øjeblikket driftsforstyrrelser på status skift og filoverførsel for Import. Forvent omkring 30 minutters svartid.

Problemet undersøges. INC000001324963

29-11-2022 10:06:00
AfsluttetImportDer opleves driftsforstyrrelser på filoverførsel28-11-2022 kl. 10:04

Der opleves i øjeblikket driftsforstyrrelser på status skift og filoverførsel for Import. Forvent omkring 30 minutters svartid.

Problemet undersøges. INC000001324532

28-11-2022 09:18:00
AfsluttetImportDer opleves driftsforstyrrelser på filoverførsel18-11-2022 kl. 10:30

Opdatering 10:30: Problemet er løst og filoverførsel kører normalt igen.

Der opleves i øjeblikket driftsforstyrrelser på filoverførsel for Import. Forvent omkring 30 minutters svartid.

Problemet undersøges. INC000001321691

18-11-2022 10:15:00
AfsluttetEksport, Import, Transit (NCTS)Driftsforstyrrelser på filoverførsel.18-11-2022 kl. 08:47

Der opleves i øjeblikket driftsforstyrrelser på filoverførsel for Import, e-Export og NCTS.

Filerne bliver behandlet, men der er forlænget svartider.
Nødprocedure må benyttes i fornødent omfang.

Problemet undersøges

INC000001320378

Opdatering 18/11 kl. 8:40: Filoverførsel virker igen normalt. I forbindelse med de sidste dages fejl kan der være filer der ikke sendt igennem. Kontakt evt. servicedesk. Husk at angive system, cvrnr og indsendelsestidspunkt.

Opdatering kl. 14.46 - Der sker genstart af hele FTP-miljøet fra kl. 14.45. Det kan betyde at FTP ikke kan tilgås i op til 15 minutter.

Opdatering kl. 11:50  - Status unændret å Eksport og NCTS. Der fejlsøges forsat.

Opdatering kl. 10:36 - Status uændret på Eksport og NCTS. Der fejlsøges forsat.

Filoverførsel på Import er stabil igen

Onlineadgang til eksport og import er uberørt.

17-11-2022 09:39:00
AfsluttetEksport, Import, Transit (NCTS)Driftsforstyrrelser på filoverførsel.16-11-2022 kl. 17:49

Der opleves i øjeblikket driftsforstyrrelser på filoverførsel for Import, e-Export og NCTS.

Filerne bliver behandlet, men der er forlænget svartider.

Problemet undersøges. INC000001320378

----------------

Opdatering kl. 17:46: Problemet anses for løst. Der kan dog fortsat opleves længere svartider, grundet kø som skal afvikles. Ligeledes kan man også opleve, at angivelser, som har været sendt ind i løbet af dagen ikke får svar. En mulig løsning er at gensende disse. Vi overvåger fortsat systemerne.

Opdatering kl 15:46: Status uændret - der fejlsøges forsat. Onlineadgang til eksport og import er uberørt.

Opdatering kl 14.23: Status uændret. - Der fejlsøges forsat.

Opdatering kl. 10.37: Nødprocedure må benyttes i fornødent omfang.

16-11-2022 09:46:00
AfsluttetEksport, Import, Transit (NCTS)Driftsforstyrrelser på filoverførsel15-11-2022 kl. 20:04

Der opleves i øjeblikket driftsforstyrrelser på filoverførsel for Import, e-Export og Transit

Problemet undersøges.

Nødprocedure må benyttes i fornødent omfang.

Opdatering kl. 15.40: Der er stadig lang kø i filbehandlingen (omkring 1 times ventetid).

Opdatering kl. 13.04: Filoverførslen virker igen. Der er dog en lang kø der skal afvikles, hvorfor nødprocedure fortsat er tilladt.

Opdatering kl. 19:38: Filoverførsler behandles nu løbende.

INC000001319761
15-11-2022 10:50:00
AfsluttetImportForsinkelse på filoverførsel10-11-2022 kl. 12:13

Grundet stor belastning på filoverførsel, kan der i øjeblikket opleves forsinkelser på filbehandlingen.

Opdatering 10-11-2022 12:09: Køerne er afviklet. Der er igen normal drift.

10-11-2022 11:08:00
AfsluttetEksport, Import, Transit (NCTS)Forsinkelse på statusskift04-11-2022 kl. 13:15

Der opleves i øjeblikket forsinkelse på statusskift på Import, Export og Transit (NCTS).

Problemet undersøges: INC000001315449

Nødprocedure må benyttes i fornødent omfang.

04-11-2022 09:53:00
AfsluttetImportImport, Driftsproblem - Lange svartider på import31-10-2022 kl. 14:32

Importsystemet er ikke gået ned, men der er lange svartider.

Der fejlsøges.

INC000001313468

31-10-2022 10:58:00
AfsluttetImportLange svartider på import25-10-2022 kl. 11:11

Importsystemet er ikke gået ned, men der er lange svartider.

Der fejlsøges.

INC000001311216

25-10-2022 09:39:00
AfsluttetImportLange svartider på import24-10-2022 kl. 14:56

Importsystemet er ikke gået ned, men der er lange svartider.

Der fejlsøges.

Opdateret 11.03: Svartiderne er normaliseret.

INC000001310354
24-10-2022 09:19:00
AfsluttetImportforsinkelse på statusskift23-10-2022 kl. 19:19

Opdatering: Systemet er oppe igen og angivelser bliver nu afviklet af systemet.

Opdatering: Nødprocedure må anvendes i fornødent omfang.

Der kan opstå lang forsinkelse på statusskift i import. Der arbejdes på en løsning.

INC000001310207

23-10-2022 10:24:00
AfsluttetImportForsinket filsvar på Import20-10-2022 kl. 10:57

Der opleves i øjeblikket forsinket filsvar på import.

Problemet undersøges. INC000001309524

Opdatering 20-10-2022 10:55: Problemet er løst.

Opdatering 20-10-2022 09:53: Forsinkelserne skyldes stor belastning.

20-10-2022 09:07:00
AfsluttetImportGodkendt modtager - faktisk ankomst fejler10-10-2022 kl. 13:10

Godkendte modtagere får fejl "uautoriseret adgang", når de vil indsætte faktisk ankomst i fortoldninger.

Der fejlsøges.

Opdateret kl. 14: Fejlen er nu lokaliseret og vil bliv rettet når den er testet. Tidshorisont: mandag 10/10.

INC000001303179

06-10-2022 10:00:00
AfsluttetImportDer kan forekomme forsinkelse på filoverførsel10-10-2022 kl. 11:01

Vi oplever desværre forsinkelse på filoverførsel i Import.

Der arbejdes på at finde en løsning.

Opdatering 10/10-2022 10:59: Filoverførsel kører normalt igen.

10-10-2022 09:22:00
AfsluttetImportFejl i forbindelse med indsættelse af certifikatkode07-10-2022 kl. 10:31

Nye certifikater vedr. import af stålprodukter med ikrafttrædelse fra i dag den 07.10.2022 kan fejle i importsystemet. Vi arbejder på en hurtig løsning på problemet.

Opdateret kl. 10:25 Fejlen er løst. De beførte angivelser skal gensendes.

07-10-2022 09:49:00
AfsluttetEksport, Import, Transit (NCTS)Forsinkelser i statusskifte04-10-2022 kl. 10:15

Der opleves løbende forsinkelser i statusskifte i flere systemer. Der er stort fokus på dette, men problemet opstår dagligt og kan derfor ikke anses for løst.

Forsinkede angivelser skubbes løbende videre.

Tidshorisont: Ukendt

INC000001297402

22-09-2022 11:11:00
AfsluttetImportDer kan forekomme forsinkelse på filoverførelse03-10-2022 kl. 13:31

Vi oplever desværre forsinkelse på filoverførsel i Import.

Der arbejdes på at finde en løsning.

INC000001301096


Opdatering  03/10-2022 13.29 :
filoverførsel køre normalt igen.

03-10-2022 09:22:00
AfsluttetImportForsinkelse på filoverførsel27-09-2022 kl. 19:21

Vi oplever desværre forsinkelse på filoverførsel i Import.
Der arbejdes på at finde en løsning.

INC000001299367

27-09-2022 17:16:00
AfsluttetEksport, Import, Transit (NCTS)Problemer med statusskift på angivelser20-09-2022 kl. 14:38

Der er problemer med at angivelser ikke skifter status. Vi er i gang med at fejlsøge.

Nødprocedure må anvendes i fornødent omfang.

INC000001295624.
20-09-2022 10:03:00
AfsluttetEksport, EMCS, EORI, ICS, ICS2, Import, Manifest, TastSelv Erhverv (NTSE), TFE (testsystemer), Toldportalen (DMS import), Transit (NCTS)IT-driftsforstyrrelser i hele Skatteforvaltningen19-09-2022 kl. 13:54

Der opleves driftsforstyrrelser i hele Skatteforvaltningen, hvilket betyder fejl i telefonopkald, manglende adgange til systemer (internt) og muligvis påvirkes filoverførsel til toldsystemerne også.

Der arbejdes naturligvis på en løsning.

Nødprocedure må anvendes om nødvendigt.

19-09-2022 11:03:00
AfsluttetEksport, Import, Transit (NCTS)Problemer med statusskift på angivelser15-09-2022 kl. 11:19

Opdatering 15/09 11.15: Problemet er løst

Der er problemer med at angivelser ikke skifter status. Vi er i gang med at fejlsøge, der bliver løbende udsøgt og skubbet til næste status.

14-09-2022 10:52:00
AfsluttetEksport, Import, Transit (NCTS)Problemer med statusskift på angivelser13-09-2022 kl. 09:21

Der er problemer med at angivelser ikke skifter status. Vi er i gang med at fejlsøge.

Nødprocedure må anvendes i fornødent omfang.

Opdatering 13-09-2022 09:19: Problemet er løst. Det er ikke længere tilladt at benytte nødprocedure. Igangværende nødprocedure kan afsluttet.

12-09-2022 09:01:00
AfsluttetEksport, Import, Manifest, Transit (NCTS)Problemer med at tilgå systemerne12-09-2022 kl. 20:51

Vi oplever i øjeblikket problemer med at tilgå Import-, e-Eksport-, Transit- og Manifestsystemet

Problemet undersøges

INC000001290616

Opdatering 12-09-2022 20:48: Systemerne er oppe at kører igen. Det er ikke længere tilladt at benytte nødprocedure. Igangværende nødprocedure kan afsluttes.

Opdatering 12-09-2022 17:28: Der gives tilladelse til at benytte nødprocedure i fornødent omfang

12-09-2022 17:23:00
AfsluttetEksport, Import, Transit (NCTS)Problemer med statusskift på angivelser08-09-2022 kl. 22:27

Der er problemer med at angivelser ikke skifter status. Vi er i gang med at fejlsøge.

Nødprocedure må anvendes i fornødent omfang.

INC000001288500
07-09-2022 11:33:00
AfsluttetEksport, ICS, Import, ManifestProblemer med statusskift på angivelser06-09-2022 kl. 08:28

Der er problemer med at angivelser ikke skifter status. Vi er i gang med at fejlsøge.

Nødprocedure må anvendes i fornødent omfang.

05-09-2022 10:27:00
AfsluttetImportForsinkelser på filsvar.06-09-2022 kl. 08:02

Der er forlængede svartider på filoverførsel til importsystemet. Der fejlsøges.

Opdatering: Der er igen normale svartider.

05-09-2022 16:00:00
AfsluttetImportDriftsforstyrrelser på Import05-09-2022 kl. 10:39

Der kan opleves problemer med statusskift på importsystemet. Problemet undersøges. INC000001284475

29-08-2022 14:02:00
AfsluttetImportForsinkede filsvar på Import25-08-2022 kl. 16:08

Der er forsinkelse i filsvarene på op imod en time.

Der fejlsøges.

INC000001283328

25-08-2022 12:50:00
AfsluttetImportForsinkede filsvar på Import23-08-2022 kl. 13:41

Filer indsendt til Importsystemet behandles meget langsomt.

Sagen undersøges.

Opdateret 13.39: Forsinkelsen skyldtes et meget stort filload. Svartiden er nu nede på omkring 1 minut.

INC000001282196

23-08-2022 12:35:00
AfsluttetImport, ManifestAnkomst- og afgangsdeklarationer fejler28-07-2022 kl. 12:20

Manifestsystemet fejler. Der fejlsøges.

"The application received an error while parsing the answer from the webservice CreateArrivalDecl. Please try again."

Nødprocedure er tilladt.

INC000001272936
----
Opdatering kl 12:16: Systemet fungere igen.

Nødprocedure afsluttes.
28-07-2022 09:42:00
AfsluttetImportDriftsforstyrrelser på Import27-07-2022 kl. 09:54

Opdatering 9:35 - Problemet er løst.

Opdatering 09:17 - Der er desværre fortsat problemer.

Opdatering 09:00 - Problemet er løst. Berørte angivelser går automatisk videre.

Der opleves driftsforstyrrelser på importsystemet - angivelser hænger i status 25.
Problemet undersøges. INC000001272421

27-07-2022 08:19:00
AfsluttetImportForsinkelser på filoverførsel26-07-2022 kl. 17:00

Der opleves forsinkelser i filbehandlingen til import.

Teknikerne fejlsøger.

INC000001271144

26-07-2022 16:33:00
AfsluttetEksport, Import, Transit (NCTS)Forsinkelser på filoverførsel22-07-2022 kl. 14:46

Der opleves forsinkelser i filbehandlingen til import, export og transit.

Teknikerne fejlsøger.

INC000001270349

22-07-2022 14:32:00
AfsluttetImportForsinkede filsvar på Import28-06-2022 kl. 12:10

Der kan opleves længere svartider på filoverførsler til importsystemet.

Problemet undersøges.

INC000001261902

28-06-2022 11:29:00
AfsluttetImportForsinkede filsvar på Import28-06-2022 kl. 12:10

Opdatering 28/06-2022 kl. 12:09: Filoverførsel til import er normal igen.

Der kan opleves længere svartider på filoverførsler til importsystemet.

Problemet undersøges.

INC000001261902

28-06-2022 11:40:00
AfsluttetImportForsinkede filsvar på Import14-06-2022 kl. 13:33

Opdatering kl. 13.32 - Problemet er løst og filkøen afviklet.

Der kan opleves længere svartider på filoverførsler til importsystemet.

Problemet undersøges.

INC000001255191

14-06-2022 13:12:00
AfsluttetImportForsinkede filsvar på Import10-06-2022 kl. 13:29

Opdatering 13:26

Problemet er løst og køen er afviklet.

Der kan opleves længere svartider på filoverførsler til importsystemet.

Problemet undersøges.

10-06-2022 13:16:00
AfsluttetImportForsinkelser på filoverførsel til importsystemet08-06-2022 kl. 15:46

Filbehandlingen til import er langsom. Der fejlsøges.

Opdateret kl. 15.43: Køerne er afviklet og driften er normaliseret.

INC000001252895
08-06-2022 15:30:00
AfsluttetImportForsinkelse på filoverførsel23-05-2022 kl. 09:00

Vi oplever desværre forsinkelse på filoverførsel i Import.

Der arbejdes på at finde en løsning.

INC000001244743
Opdatering 13.23: Problemet er løst, og filer kommer igennem nu. Situationen overvåges.
20-05-2022 13:08:00
AfsluttetImportForsinkelser på filoverførsel10-05-2022 kl. 12:37

Vi oplever desværre forsinkelse på filoverførsel i Import.

Der arbejdes på at finde en løsning.

INC000001239994
Opdatering 12.34: Alt kører ser ud til at køre som det skal. Problemet er løst.

Opdatering 12.15: Så ser det ud til at køre igen. Situationen overvåges lidt tid endnu.
10-05-2022 11:55:00
AfsluttetImportDer er pt lange svartider06-05-2022 kl. 14:29

Vi oplever desværre forsinkelse på filoverførsel i Import. Der arbejdes på sagen. 
INC000001238749

Opdatering 14.16: Filoverførslen er normaliseret. Nødprocedure afsluttes.

Opdatering 14.06: Der gives tilladelse til nødprocedure i fornødent omfang.

06-05-2022 13:58:00
AfsluttetImportDer kan forekomme forsinkelse på filoverførelse28-04-2022 kl. 11:52

Opdagering kl.11:49: Der er ikke længere forsinkelse på filoverførsel

---------------------------------------------

Vi oplever desværre forsinkelse på filoverførsel i import.

Der arbejdes på at finde en løsning.

INC000001234468

28-04-2022 11:43:00
AfsluttetEksport, Import, Transit (NCTS)Filoverførelse problemer08-04-2022 kl. 19:38

Opdateret kl. 19:40: Filoverførsel på eksport og NCTS oplever normal drift igen, der er ikke længere tilladelse til at gøre brug af nødproceduresendt.

Opdateret kl. 18:59: Filoverførsel til export og ncts ser ud til at køre igen, men der kan være en kø der skal afvikles, vi holder forsat øje.

Opdateret kl. 16.46: Der er stadig problemer med filoverførsel på eksport og transit, tidshorisont er ukendt.

Opdateret kl 16.10 : Det er ikke længere tilladt at bruge nødprocedure i import

Opdateret kl. 15.53: Bemærk at e-Export online virker, så man kan evt. lave sine angivelser online.Import, filoverførsel virker igen

Det opleves problemer i øjeblikket med filoverførelse, det er ved at blive undersøgt.

Der gives tilladelse til nødprocedure i fornødent omfang.

Bemærk at e-Export online virker, så man kan evt. lave sine angivelser online.

INC000001224913

08-04-2022 14:31:00
AfsluttetImportForsinkelse på filoverførsel07-04-2022 kl. 13:31

Opdatering 13:30: Der er ikke længere forsinkelse på filoverførsel.

Vi oplever desværre forsinkelse på filoverførsel i import.

Der arbejdes på at finde en løsning.

07-04-2022 11:33:00
AfsluttetImportDriftsforstyrrelser på filoverførsel - import31-03-2022 kl. 10:53

Der opleves i øjeblikket lange svartider på filoverførsel til importsystemet. Teknikerne fejlsøger.

Opdateret kl. 10.51: Problemet er løst og filkøen er afviklet.

31-03-2022 10:46:00