Dato for offentliggørelse
26 Aug 2013 07:37
Serienummer
E nr. 156
Resumé

Som følge af lovændringen til tonnageskatteloven er der vedtaget nye regler om flagtilknytning. Disse regler har til formål at gennemføre ændrede EU-retningslinier for statsstøtte til søtransportsektoren.

Hvad er nyt?

Vejledningen er opdateret med mindre sproglige rettelser.

Gyldig til
30. juni 2018
ISBN-nummer
978-87-7121-684-4