Dato for offentliggørelse
21 Jan 2019 14:55
Serienummer
E nr. 156
Resumé

Vejledningen beskriver reglerne om flagtilknytning for operatørselskaber, som er vedtaget ved lov nr. 409 af 1. juni 2005. Tonnageskattelovens øvrige regler er ikke behandlet

Hvad er nyt?

Selvangivelsen skiftede den 1. januar 2019 navn til oplysningsskemaet, og navnet er derfor rettet i vejledningen. Vejledningen er derudover uændret.

Gyldig til
06 Sep 2022 09:57
ISBN-nummer
978-87-417-0459-3
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen