Dato for offentliggørelse
30 Jun 2018 10:38
Serienummer
E nr. 244
Resumé

Denne vejledning handler om danske finansielle institutters forpligtelser til at udøve passende omhu ved indberetning af kundeoplysninger til brug for det amerikanske skattevæsen i henhold til den amerikanske FATCA-lovgivning.

Hvad er nyt?

Styrelsesnavnet er opdateret. Derudover mindre omskrivninger.

ISBN-nummer
978-87-417-0258-2
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen