Dato for udgivelse
28 Feb 2006 14:56
SKM-nummer
SKM2006.97.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
06-006712
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Skattefri omstrukturering, grenspaltning
Resumé
Et moderselskab (M) ønskede at grenspalte et datterselskab (D). Ved den skattefrie spaltning skulle aktiver og passiver vedrørende samtlige ejendomme i D udskilles til et selvstændigt ejendomsselskab. Derved blev ejendommene adskilt fra den øvrige aktivitet i D. M havde finansieret Ds erhvervelse af ejendommene, ligesom M også havde finansieret andre investeringer, der var foretaget i D. På denne vis var der opstået en mellemregningskonto mellem selskaberne. Ved grenspaltningen blev mellemregningskontoen opdelt, således at den gæld, der relaterede sig til erhvervelse af ejendommene, blev indskudt i det nystiftede ejendomsselskab sammen med ejendommene, mens den øvrige gæld forblev i det indskydende selskab. SKAT meddelte tilladelse til skattefri grenspaltning.
Reference(r)
Fusionsskatteloven § 15a
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-2 S.D.2

Selskab M ejer 100 pct. af aktiekapitalen i D, der er stiftet ved et kontantindskud i 1990.

D driver virksomhed indenfor håndværk og ejer flere ejendomme.

Der ønskes gennemført en skattefri grenspaltning efter fusionsskatteloven § 15 a. Ved spaltningen ønskes samtlige aktiver og passiver vedrørende ejendommene udskilt til et selvstændigt ejendomsselskab. Baggrunden for spaltningen er oplyst som værende et ønske om at optimere driften vedrørende håndværket samt at give mulighed for ændret investeringspolitik i selskaberne. Det er hensigten, at ejendomsselskabet i fremtiden skal erhverve flere ejendomme.

Af regnskabet for D fremgår det, at der er gæld til tilknyttet virksomhed på 5.960.813 kr. Denne gæld ønskes spaltet, således at 810.813 kr. bliver i D og 5.150.000 kr. indskydes i ejendomsselskabet.

Repræsentanten oplyser, at gælden dels er opstået ved Ms finansiering af Ds erhvervelse af ejendom og dels ved Ms finansiering af andre investeringer, som D har foretaget. Gælden er løbende blevet forrentet. De 5.150.000 kr. relaterer sig til erhvervelsen af ejendommene og de 810.813 kr. relaterer sig til de øvrige investeringer.

SKAT meddelte tilladelse til skattefri grenspaltning uden fastsættelse af særlige vilkår.