Dato for udgivelse
22 Dec 2005 09:30
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 Sep 2005 11:24
SKM-nummer
SKM2005.520.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-5-1884-0520
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Obligation, konvertibel. kurs
Resumé
En låneaftale ved en bank i Luxembourg forbundet med udstedelse af en konvertibel obligation og samtidig investering i AIG-obligationer blev tilsidesat som værende uden reelt indhold.
Reference(r)
Skattearrangement

Klagen vedrører beskatning af overkurslånsgevinst.

 

Landsskatterettens afgørelse

 

Skattepligtig indkomst

Skatteforvaltningen har anset kursavance ved udbetaling af lån til overkurs for skattepligtig indkomst. Forhøjelse 12.364.352 kr.

 

Landsskatteretten ændrer ansættelsen, således at renteindtægter på 2.076.813 kr. og renteudgifter på 14.939.583 kr. tilbageføres, samt forhøjelsen på 12.364.352 kr. bortfalder.

 

Sagens oplysninger

Det fremgår af sagen, at A ApS (herefter kaldet Selskabet), der var sambeskattet med B ApS, blev stiftet den 1. april 1995 med en kapital på 200.000 kr. Selskabets formål var at være kommanditist og komplementar i kommanditselskaber. Moderselskabet er 100 % ejet af C.

 

Selskabet udstedte den 19. juni 1996 en konvertibel obligation til D Bank Luxembourg S.A. (herefter kaldet D Bank) på 213.000.000 kr. Af obligationen fremgår:

 

"Indfries kontant den 2. oktober 1996 kl. 14.00

Konverteringsperiode: 2. oktober 1996 kl. 9.00-12.00

 

213.000.000 kr.                                                                          213.000.000 kr.

 

A ApS

 

ApS reg. Nr. XX

 

25 % konvertibelt obligationslån af 1996

 

Denne obligation, der er udstedt af A ApS pr. 21. juni 1996 i henhold til beslutning på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 18. juni 1996, er udstedt til D Bank Luxembourg S.A., for et beløb af

 

TOHUNDREDETRETTENMILLIONER KRONER

 

Obligationen forrentes fra den 21. juni 1996 med 25 % p.a., der betales bagud den 2. oktober 1996 baseret på det faktiske antal dage over 360 dage. Betaling af rente sker uanset, om obligationen bliver konverteret til aktier i A ApS. I sidstnævnte tilfælde ophører forrentningen fra og med konverteringsdatoen.

 

Obligationen er, bortset fra misligholdelsestilfælde og de særlige tilfælde, som er omtalt på obligationens bagside, uopsigelig fra såvel debitors som kreditors side og forfalder til kontant betaling den 2. oktober 1996 kl. 14.00. Forrentningen ophører fra forfaldsdagen. Ved indfrielsen vil obligationen være at aflevere i behørig stand.

 

Efter indehaverens valg kan obligationen den 2. oktober 1996 kl. 9.00-12.00 konverteres til aktier i A ApS. Konverteringskursen er 1700, jf. dog bestemmelserne anført på obligationens bagside om justering af konverteringskursen og om særlig konverteringsret.

 

Bortkommer obligationen, kan den erstattes efter opnået mortifikationsdom.

 

Obligationen noteres på navn i selskabets bøger. Obligationsindehaveren har adgang til selskabets generalforsamlinger, men obligationen giver ikke stemmeret på disse.

For obligationslånet gælder i øvrigt de på bagsiden angivne vilkår.

 

Luxembourg, den 19. Juni 1996

For A ApS

 

C

 

i henhold til fuldmagt givet ved generalforsamlingsbeslutning den 18. juni 1996"

 

Selskabet udfærdigede den 19. juni 1996 følgende dokument underskrevet af C:

 

Irrevocably Payment and Delivery Instructions

 

To:                             D Bank Luxembourg S.A. ("D")

                                  E Corp. "(E")

From:   A ApS. DK

                                  (the "Instructor")

 

l.                                In these Irrevocable Payment and Delivery Instructions:

 

"Bonds" means the DKK 225,000,000.00.- /3.29 per cent Guaranteed FX Linked Notes dated 21.06.1996, to be issued by AIG and acquired by the Instructor with the proceeds of the Notes and secured in favour of D as security therefor by the Pledge;

 

"Pledge" means the Letter of Pledge date d 19.06.1996 entered into by the Instructor in favour of D concerning the Bands and securing the Instructor's obligation in respect of the Notes;

 

"Instructor Contribution" means DKK 750.000.- to be paid by the Instructor to D on October 2, 1996; and

 

"Notes" means the DKK 213.000.000.- Secured Notes dated 19.06.1996 to be issued by the Instructor and purchased by D va1ue 21.06.1996, the proceeds hereof to be used to assist the Instructor in acquiring the Bonds.

 

2.               For good and valuable consideration, receipt of which is acknowledged, and other valuable consideration and to give effect to the security conferred on D by the Pledge, the Instructor irrevocably instructs and authorises (an its behalf with exclusive authority to do so in place of the Instructor):

 

                 (a)       D to pay on June 21, 1996, to AIG the sum of DKK 225.000.000.- this amount being the proceeds from the Notes and the Investor Contribution,

 

(b)          E to deliver the Bonds directly to D, or as instructed .by D, upon payment therefore as above and thereafter to pay 'to D, or as directed by D, any sum falling due for payment on the Bonds.

 

3.               These instructions are to be governed by and construed in accordance with the laws of the Kingdom of Denmark."

 

D Bank fremsendte den 19. juni 1996 en bekræftelse til Selskabet, der var underskrevet af såvel banken som Selskabet:

 

“Confirmation Letter

 

A ApS Note Transaction

 

Dear Sirs,

 

We are pleased to confirm the following Note transaction, entered into on the Trade Date referred to below, between D Bank Luxembourg S.A. (the "Bank") and A ApS ("A") on the terms set forth below.

 

 l.   Trade Date:                                19.06.1996

 2.   Settlement Date: 21.06.1996

 3.   Buyer:                                                            The Bank

 4.   Seller:                                                             A

 5.   Instrument:                                DKK 213.000.000.- /25 per cent

Secured Notes due October 02, 1996 - Konvertibelt Obligationslaan - (the Notes).

6.   Issuer:                                                             A ( Secured by a first priority pledge in

Nom. DKK 225,000,000.00.- / 3.29 per cent Guaranteed FX Linked Notes due October 02, 1996 issued by E Corp.

 7.  Sale Price: 105,80486 per cent of the principal amount, on issue of the Notes (equivalent to DKK 225.364.352.-).

8.  Settlement:               The Notes will be delivered to the Bank against payment by the Bank of the sale price therefor to A.

9. Payment Instructions: Settlement to be in accordance with separate Irrevocable payment and Delivery Instructions dated June 19, 1996 from you to us.

 

This agreement shall be governed by, and construed in accordance with the laws of the Kingdom of Denmark. A hereby irrevocably and unconditionally submits to the jurisdiction of the courts of the Kingdom of Denmark for all purposes in relation to this letter and waives any objections on the grounds of venue or forum non conveniens or on similar grounds.

 

In its sole discretion, the Bank can bring legal action or proceedings before any other competent court."

 

Den 21. juni 1996 udstedte E Corp., USA, en obligation benævnt "Note", hvoraf fremgår:

 

“This Note forms one of an issue of DKr 225,000,000 3.29 per cent. Guaranteed FX Linked Notes due October 1996 (the Notes) of E Corp. (the Issuer) issued as registered Notes in the denomination of DKr l,OOO,OOO each or integral multipies thereof.

 

The Issuer for value received and subject to and in accordance with the terms and conditions endorsed on this Note (the Conditions) hereby promises co F to A ApS, Denmark upon presentation or surrender of this Note at the office of the Issuer on 2 October 1996 the sum of DKr 225,000,000 or such other sum as may be payable in accordance with the Conditions and to pay interest in arrear on the Maturity Date (as defined in the Conditions) at the rate of 3.29 per cent. per annum, all subject to and in accordance with the Conditions.

 

The principal amount on issue of this Note is DKr 225,000,000.

 

This Note shall be governed by and construed in accordance with the laws of England."

 

D Bank benyttede ikke muligheden for at konvertere obligationen til anparter i Selskabet til en konverteringskurs på 1700.

 

Af udskrifter pr. 21. juni 1996 og 2. oktober 1996 fra D Bank fremgår de transaktioner, der er forbundet med Selskabets konto i banken:

 

“Statement of account

 

Account officer:                                                                                                                                A ApS

Telephone number:               xxxxxxxx                                                   c/o G A/S

                                                                                                                                                        Live transactions

 

CURRENT ACCOUNT

Ref

Code

Value

Date

Desciption

Currency

Transaction

Balance

300701

 

Starting Balance

DKK

0,00

 

 

21/06/96

 

DKK

(364.351,80)

 

 

21/06/96

 

DKK

(225.000.000,00)

 

 

21/06/96

 

DKK

225.364.351,80

 

 

 

Closing Balance

DKK

 

0,00

 

TIME DEPOSITS

Ref

Code

Start

Date

Final

Maturity

Interest

Rate

Interest to

Maturity

Currency

Deposit

Amount

Total amount

at maturity

368874

21/06/96

2/10/96

3.00000

3127,35

DKK

364.351,80

367.479,15

 

BONDS

Ref

Code

Start

Date

Trades

Currency

Nominel

amount

Price:

Closing

Position

 

21/06/96

3,29% E Guaranteed FX Linked

Notes 02/10/96

DKK

225.000.000,00

100,00

225.000.000,00

 

…..

 

Statement of account

 

Account officer:                                                                                                                                A ApS

Telephone number:               xxxxxxxx                                                   c/o G A/S

                                                                                                                                  

 

Live transactions

 

CURRENT ACCOUNT

Ref

Code

Value

Date

Desciption

Currency

Transaction

Balance

300701

 

Starting balance

DKK

0,00

 

 

2/10/96

Credited

DKK

750.000,00

 

 

2/10/96

Dep

DKK

367.479,15

 

 

2/10/96

Note Matured

DKK

(213.000.000,00)

 

 

2/10/96

Coupon Re Note

DKK

(15.235.416,67)

 

 

2/10/96

E

DKK

225.000.000,00

 

 

2/10/96

Coupon Re E Bond

DKK

2.117.937,50

 

 

 

Closing balance

 

 

(0,02)

 

Transaktionen har således for selskabets vedkommende medført et regnskabsmæssigt underskud for udgifter til bankgebyr og advokat på 750.000 kr. Skatteforvaltningen har beregnet skattebesparelsen til 34 % af 12.364.352 kr. eller 4.203.880 kr. og overskuddet til 3.453.880 kr.

 

Der har ikke været andre pengeoverførsler fra selskabet til banken end beløbet på 750.000 kr.

  Skatteforvaltningens afgørelse

Skatteforvaltningen har forhøjet Selskabets indkomst med 12.364.352 kr., idet avancen i forbindelse med lånet er anset for skattepligtig. Beløbet er opgjort således:

Udbetalt låneprovenue fra D                                   225.364.351,80 kr.

Lånet indfries med                                                  213.000.000,00 kr.

Skattepligtig avance                                                  12.364.351,80 kr.

 

Skatteforvaltningen har tillige anført:

 

"Konvertible obligationer udstedes normalt for at skaffe låntager en alternativ mulighed for at skaffe fremmedkapital i forhold til de almindelige markedsmæssige vilkår. Långiver opnår muligheden for at konvertere fordringen til aktier med heraf følgende potentielle fordele, samtidig med at långiver kan vælge fortsat alene at være långiver, hvis dette er mest fordelagtigt. For låntager er udgangspunktet derfor, at den konvertible obligation skal indeholde lempeligere vilkår end de sædvanlige markedsmæssige lånevilkår.

 

Derfor vil renten på en konvertibel obligation typisk være mindre end markedsrenten. Dette skyldes, at fordringen udover renteafkastet, som sit særkende indeholder muligheden for en aktieavance via retten til at konvertere til aktier til en på forhånd fastsat fordelagtig kurs i forhold til markedskursen.

 

Den fastsatte rente 25 % på den omhandlede konvertible obligation må derfor anses at være atypisk.

 

Der ses derfor ikke at være nogen grund til at give D Bank den fordel som konverteringsretten er, hvis selskabet alligevel skal betale en ekstraordinær høj rente.

 

Dette indikerer, at der er tale om en usædvanlig disposition båret af andre hensyn end de rent forretningsmæssige.

 

Normalt udstedes en konvertibel obligation for at fremskaffe kapital til et konkret omkostningskrævende behov i selskabet, f.eks. forskning, lancering af nye produkter etc.

 

Da provenuet her straks bindes i E noten, er der alene en grund til at udstede obligationen, nemlig skattebesparelsen.

 

Endelig skal det nævnes, at låntager med den konvertible obligation risikerer at afgive hele kontrollen med det låntagende selskab. For hovedaktionæren vil det antageligt ikke være acceptabelt at miste kontrollen, da han/moderselskabet ikke modtager noget til gengæld, da man ikke længere har indflydelse på udbyttepolitik m.v.

 

Selskabet ville glide ud af sambeskatningen for indkomståret 1996, og man ville miste et uudnyttet skattemæssigt underskud på kr. 3.387.752.

 

H Bank er af advokat anmodet om at foretage en kommerciel vurdering af, hvorvidt H Bank den 19. juni 1996 ville anse det for illusorisk, at kursen på D-MARK i forhold til den danske krone ville stige fra 3,8525 til 3,8808 frem til 2. oktober 1996.

 

Banken udtaler i den forbindelse, at det ikke kan anses for illusorisk, hverken formelt, i praksis eller beregnet, at kursen på D-MARK i forhold til den danske krone ville stige med 0,73 % fra den 19. juni 1996 til den 2. oktober 1996. I praksis og udfra relevante beregninger er sandsynligheden dog lille. (ca. 24 %).

 

Det er fortsat erhvervsligningskontorets opfattelse, at det aldrig har været meningen at D Bank skulle konvertere obligationslånet til ansvarlig aktiekapital.

 

Ved møde den 17. januar 2001, lagde selskabets repræsentanter da heller ikke skjul på, at der var tale om skattetænkning, og at selskabet alene er stiftet med det formål at indgå den omhandlede aftale, for at etablere et underskud til modregning i andre selskabers positive indkomster.

 

Det er erhvervsligningskontorets opfattelse, at der er tale om et skattearrangement uden forretningsmæssigt indhold.

 

Lånet betragtes derfor som værende et almindeligt låneforhold, der er omfattet af kursgevinstlovens regler, og dette indebærer, at den konstaterede kursgevinst er skattepligtig indkomst i henhold til KGL § 5, stk. 5."

 

Selskabets påstand og argumenter

Selskabets repræsentant har anført, at den konvertible obligation ikke er illusorisk, jf. en vurdering foretaget af H Bank baseret på oplysninger modtaget fra et advokatfirma.

 

Af skrivelse af 13. oktober 2000 fra H Bank fremgår således, at banken er blevet anmodet om at vurdere, hvorvidt det ville være at anse for illusorisk, at kursen på D-marken i forhold til den danske krone ville stige fra 3,8525 til 3,8808 (som med fordel for D Bank ville have kunnet udløse en konvertering) frem til den 2. oktober 1996.

 

H Bank har konkluderet ud fra en samlet "kommerciel vurdering", at det ikke kan anses for illusorisk, hverken formelt i praksis eller beregnet, men at der er en reel mulighed for, at kursen på D-marken i forhold til den danske krone ville stige med 0,73  % fra 19. juni 1996 til den 2. oktober 1996.

 

Repræsentanten har anført, at den professionelle vurdering siger 24 %, hvilket er milevidt fra illusorisk. Det forhold, at man normalt vil være i en situation, hvor man ønsker konvertering, gør jo ikke reglernes indhold anderledes, selv om man i den konkrete situation håber på, at der ikke vil ske konvertering.

 

D Bank har på helt kommercielle vilkår tegnet en konvertibel obligation, der sikrer bankens investering på linje med andre långivere, der tager sig betalt i form af ejerandele, hvis deres penge medfører en forretningsmæssig succes.

 

Repræsentanten har tillige anført, at en eventuel beskatning først vil kunne finde sted i indkomståret 1997 på basis af regnskabsåret 1. oktober 1996 - 30. september 1997, idet selskabet i overensstemmelse med realisationsprincippet først skal beskattes af kursgevinsten på tidspunktet for indfrielsen af låneforholdet.

 

Told- og Skattestyrelsens udtalelse til Landsskatteretten

Told- og Skattestyrelsen har indstillet, at Selskabets udstedelse af den konvertible obligation og den samtidige investering i E-obligationer skal ses i sammenhæng, idet dispositionerne er indbyrdes afhængige af hinanden for regnskabsteknisk at kunne opnå den forud fastlagte position.

 

Styrelsen har bl.a. anført, at dispositionerne ikke har haft noget forretningsmæssigt formål andet end, at Selskabet har søgt at opnå et skattemæssigt rentefradrag ved at fastlægge en usædvanlig høj rente på det konvertible obligationslån, hvilket har medført, at overkursen blev konverteret til renteudgifter. Samtidig er arrangementet skruet sammen på en sådan måde, at det er uden reelle økonomiske risici for de implicerede parter.

 

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Den indgåede låneaftale med udstedelse af konvertibel obligation og investering i E-obligationer må ses i sammenhæng, idet dispositionerne er indbyrdes afhængige af hinanden for regnskabsteknisk at kunne opnå den forud fastlagte skattemæssige position. D Bank har ved udlån til overkurs og det samtidigt foretagne køb af E-obligationer, der blev lagt til sikkerhed i banken, elimineret sin risiko. Arrangementet med udstedelse af den konvertible obligation må anses for uden reel betydning, idet det lægges til grund, at D Bank aldrig har haft til hensigt at konvertere obligationen til anparter i Selskabet. Hensigten med arrangementet var for banken at opnå et forudberegneligt provenu, og for Selskabet at opnå fradrag for renteudgifter af lånet.

 

Landsskatteretten finder, at der efter en samlet helhedsbedømmelse er tale om en række forud fastlagte dispositioner uden egentligt forretningsmæssigt indhold og uden reelle økonomiske risici for de implicerede parter, og at formålet med arrangementet for Selskabet alene har været at opnå skattebesparelse i form af rentefradrag. Selskabets deltagelse i arrangementet kan ikke tillægges skattemæssig betydning, og de selvangivne renteindtægter på 2.076.813 kr. og renteudgifter på 14.939.583 kr. tilbageføres, ligesom forhøjelsen på 12.364.352 kr. vedrørende kursavance bortfalder. Den påklagede ansættelse ændres i overensstemmelse hermed.