Bilag 1

 

 

 

 

Beskatning af helårsbolig-Ligningsrådets satser.

 

 

Nettoetageareal­ af værelser og kamre i m2

 

Kommuner

henført til

stedtillægs­sats

 

Øvri­­ge kom­mu­­ner

 

> 17-21

 

21-25

 

25-30

 

30-37

 

37-45

 

45-55

 

55-67

 

67-82

 

82-100

 

100-122

 

122-148

 

148

 

VI og V

 

Se under a)

 

IV og III

 

Se under b)

 

 

 

1

2

3

4

  5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

-

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

-

-

-

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

-

-

-

-

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

-

-

-

-

-

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

-

-

-

-

-

-

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 k­r.årl.

5.750

6.241

6.780

7.318

7.841

8.411

9.108

9.568

10.360

11.278

12.070­

12.941­

­13.891­

14.652­

15.380­

16.284­

17.978­

19.705­

21.368­

23.870­

26.405­

28.798­

31.474­

33.882­

36.384­

38.951­

41.516­

43.956­

46.522­

49.135­

51.559­

53.000­

 

kr.årl.

4.704

5.084

5.654

6.130

6.684

7.176

7.682

8.237

8.633

9.456

10.186

10.914

11.611

12.434

13.116

13.924

14.747

16.172

17.756

20.196

22.794

25.280

27.672

30.461

32.804

35.292

37.921

40.440

42.926

45.413

48.043

50.402

 

kr.årl.

3.691

4.039

4.451

5.053

5.338

5.909

6.257

6.780

7.286

7.682

8.380

9.124

9.852

10.676

11.420

12.007­

12.830­

13.495­

14.969­

17.329­

19.990­

22.382­

24.948­

27.467­

30.065­

32.567­

35.196­

37.572­

40.139­

42.610­

45.223­

47.694­

 

 

 

Uden installation

Med 1 af installationerne vand, gas, wc og bad

Med 2 af installationerne vand, gas, wc og bad

Med bad + 2 af installationerne vand, gas og wc

Med centralvarme

Med centralvarme + 1 af installationerne vand, gas, wc og bad

Med centralvarme + 2 af installationerne vand, gas og wc

Med centralvarme + bad + 2 af installationerne vand, gas og wc

Med vand + gas + wc

Alt undtagen centralvarme

Alt undtagen bad

Alle installationer

 

Énfami­li­eshus

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 8

 9

12

13

 

An­den bolig

 0

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 7

 8

11

12

 

For boliger uden elektricitet fastsættes satsen 2 lavere end for tilsvarende boliger med denne installation

  1. Albert­slund, Bal­lerup, Birkerød, B­rønd­by, Dragør, Far­um, Fre­deriks­berg, Gen­tofte, Glad­saxe, Glo­strup, Gre­ve, Her­lev, Hvi­dov­re, Høje-Taa­strup, Ishøj, Køben­havn, Ledøje-Smø­rum, Lyng­by-Taar­bæk, Rø­dov­re, Søl­lerød, Tårn­by, Val­lens­bæk, Vær­løse, Al­lerød, Fre­dens­borg-Hu­mle­bæk, Frederikssund, Fre­de­riks­værk, Græ­sted-Gille­le­je, Hel­singe, Hel­sin­gør, Hillerød, Hørs­holm, Karle­bo, Skæ­vinge, Slangerup, Stenløse og Ølstyk­ke.

  2. Bramsnæs, Gund­sø, Hun­­dested, Hval­sø, Jægerspris, Køge, Lejre, Ramsø, Roskil­de, Skibby, Skovbo, Solrød, Århus, Esbjerg, Frederiks­havn, Holmegård, Kalundborg, Kor­sør, Lange­skov, Munke­bo, Nordborg, Næstved, Odense, Skanderborg, Ullerslev, Aalborg og År­slev.

  3. Øvrige kommuner