Dato for udgivelse
23 mar 2006 14:00
SKM-nummer
SKM2006.159.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
05-009012
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Momsfritagelse, velgørende arrangementer, legater
Resumé

Uddeling af legater, der er betinget af, at de anvendes til studierejser i udlandet, Færøerne eller Grønland, kan anses for et formål af velgørende eller på anden måde almennyttig karakter i momslovens § 13, stk. 1, nr. 18, når kredsen af potentielle modtager af legater efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde kan anses for at udgøre en bred kreds af personer.

Reference(r)
Momslovens § 13, stk. 1, nr. 18
Henvisning
Momsvejledningen 2006-1 D.11.18

SKAT har meddelt momsfritagelse til en almennyttig forening for to koncertarrangementer, hvor overskuddet skal anvendes til uddeling af legater til yngre danske balletdansere, musikere, dirigenter og komponister.

Der er tale om studierejselegater, der gives "som en håndsrækning til henholdsvis musikere og balletdansere, der er på vej". Legaterne kan ikke søges. Med henblik på sikring af et højt kunstnerisk niveau for foreningens legatuddelinger, findes legatmodtagerne efter indstilling fra to udvalg bestående af særligt sagkyndige personer inden for henholdsvis området musik og området dans.

Modtagelse af legaterne er betinget af, at de anvendes i overensstemmelse med ligningslovens § 7 K, stk. 1.

Undervisningsformål, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, anses som formål af velgørende eller på anden måde almennyttig karakter, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 18, og 6. momsdirektivs artikel 13, punkt A, stk. 1, litra o. Se i denne forbindelse fra praksis SKM2005.364.LSR.

Det er lagt til grund ved meddelelsen af momsfritagelse for de omhandlede koncertarrangementer, at de omhandlede legater tjener uddannelsesformål. Da kredsen af potentielle modtager af legater endvidere udgør "personer inden for området musik og området dans", vil overskuddet fra koncertarrangementerne komme en bred kreds af personer til gode.