Dato for udgivelse
01 dec 2005 16:13
SKM-nummer
SKM2005.468.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
05-016471
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Kommanditselskab, skattefri aktieombytning, afslag
Resumé

Selskabet A A/S var ejet af kommanditselskabet B K/S. Der blev anmodet om tilladelse til at foretage en skattefri aktieombytning. Ombytningen skulle gennemføres på den måde, at samtlige danske kommanditister i B K/S ombyttede deres kommanditselskabsanparter med aktier i C A/S. Ved ombytningen skulle C A/S erhverve samtlige danske kommanditisters kommanditselskabsanparter i B K/S. Efterfølgende var det hensigten at opløse B K/S og fusionere A A/S og C A/S.

SKAT meddelte afslag på den ansøgte tilladelse til skattefri aktieombytning, idet B K/S og ikke de enkelte kommanditister måtte anses at være selskabsdeltager i A A/S.

Reference(r)
Aktieavancebeskatningsloven § 13
Henvisning
Ligningsvejledningen 2005-4 S.G.18

A A/S er et regnskabsmæssigt og selskabsretligt 100% ejet datterselskab af B K/S. Der blev anmodet om tilladelse til, at kommanditisterne i B K/S kunne ombytte deres kommanditselskabsanparter i B K/S med aktier i C A/S, jf. aktieavancebeskatningsloven § 13. Efter ombytningen ville kommanditisterne således være aktionærer i C A/S. Ved ombytningen skulle C A/S blive ejer af kommanditisternes kommanditselskabsanparter i B K/S. Idet B K/S er skattemæssigt transparent var det ansøgers opfattelse, at kommanditisterne og ikke kommanditselskabet skulle anses for skattemæssigt at være aktionærer i A A/S.

Efter det oplyste havde ledelsen i A A/S lagt en vækststrategi for koncernen, hvori indgik en børsnotering af A A/S. Aktieombytningen var et led i denne børsnotering, idet det var hensigten at børsnotere C A/S.

Det var ansøgers vurdering, at den nuværende ejerstruktur gav væsentlige praktiske vanskeligheder for en børsnotering af A A/S, idet ejerstrukturen virker unødig indviklet og sætter hindringer for en effektiv handel med selskabets aktier. Den nuværende ejerstruktur vil derfor bevirke, at man ikke vil opnå de fordele ved en notering af selskabets aktier, som ellers påregnes.

For at skabe en enklere ejerstruktur - der var egnet til en børsnotering - ønskede man derfor at etablere et holdingselskab ved apportindskud af kommanditselskabsanparterne i et nyt holdingselskab C A/S. Da kommanditselskabet er skattemæssigt transparent skulle indskuddet af kommanditselskabsanparterne efter ansøgers opfattelse skattemæssigt anses for apportindskud af aktier i A A/S, hvorfor transaktionen efter ansøgers opfattelse kunne omfattes af reglerne om skattefri aktieombytning.

Umiddelbart efter ombytningen var det hensigten at opløse B K/S. C A/S blev herefter direkte ejer af samtlige aktier i A A/S. Det var hensigten at børsnotere C A/S.

Det var endvidere hensigten at sammenlægge C A/S og A A/S ved en skattefri fusion.

SKAT meddelte afslag på den ansøgte tilladelse til skattefri aktieombytning, idet kommanditisterne i B K/S ikke kunne anses at være selskabsdeltagere i A A/S.

Det var SKATs opfattelse, at kommanditisterne i B K/S ved den påtænkte disposition reelt ombyttede anparter i et kommanditselskab mod at modtage aktier i et kapitalselskab. Denne transaktion var efter SKATs opfattelse ikke omfattet af aktieavancebeskatningsloven § 13. SKAT henviste til, at dette tidligere var forudsat i praksis, jf. SKM2004.164.TSS, hvor det var forudsat, at et sameje var selskabsdeltager.