Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.C.1.2