Hver virksomhed (CVR/SE nr.) har deres egen mappe/folder, herefter refereret til som rodmappe eller "/". I rodmappen er der to undermapper: "temp" og "toldskat".

Når der skiftes til SFTP, vil disse to undermapper blive rykket ind i en undermappe kaldet: "files". Stierne til mapperne er herefter:
/files/temp og /files/toldskat

Svar-filer bliver også leveret i /files

Log på med SFTP med adgangskode:

For at logge på SFTP skal der oprettes forbindelse til Toldstyrelsens server:

Domæne: toldsys.skat.dk

Port: 22

Selve processen kan afhænge af den SFTP klient der bruges.

Et eksempel:

sftp user1234@toldsys.skat.dk
Connecting to toldsys.skat.dk...
Password Authentication:
User1234@toldsys.skat.dk's password:
sftp>

OBS! Første gang der logges på systemet, vil man bliver stillet overfor følgende spørgsmål, før man kan taste sit password - til dette skal man blot svare YES:

The authenticity of host 'toldsys.skat.dk (195.85.251.49)' can't be established.
RSA key fingerprint is 7b:79:07:3f:d1:b0:83:10:a7:d1:4d:1b:5a:bc:1d:34.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added 'toldsys.skat.dk,195.85.251.49' (RSA) to the list of known hosts.