Dato for udgivelse
19 sep 2005 14:48
SKM-nummer
SKM2005.381.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
05-004561
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Dobbeltbeskatning, USA, blanket, underskrift
Resumé
Department of the Treasury har meddelt, at blanketten ”Form 6166” vedrørende attestation af at være skattemæssigt hjemmehørende i USA fremover skal underskrives af Andrew Zuckerman.
Reference(r)
Dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og USA, Art. 4.
Henvisning
Ligningsvejledningen 2005-2 D.E., USA, Artikel 4

Internal Revenue Service i USA anvender blanketten ”Form 6166” til at attestere, at personer er skattemæssigt hjemmehørende i USA.  Blanketten kan anvendes til at opnå fordele i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten.

Department of the Treasury har i brev af 18. august 2005 meddelt Told- og Skattestyrelsen, at ”Form 6166” fremover skal forsynes med en kopi af underskrift fra Andrew Zuckerman, Field Director, Philadelphia Accounts Management Center, Department of the Treasury, Internal Revenue Service, Philadelphia, PA 19255, USA. Styrelsen har fået tilsendt en kopi af Andrew Zuckermans underskrift.