Dato for udgivelse
05 Sep 2005 09:55
SKM-nummer
SKM2005.369.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/05-506-01983
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Mindstekrav, selvangivelse, genbeskatningssaldi
Resumé
Oplysning om genbeskatningssaldi mv. for 2005. Selskaber med bagudforskudt indkomstår.
Hjemmel
869/2004
Reference(r)
Skattekontrolloven, Mindstekravsbekendtgørelsen
Henvisning
Ligningsvejledningen A.I.1

Orientering om ændringsbekendtgørelse nr. 836 af 31. august 2005 til mindstekravsbekendtgørelsen nr. 707 af 4. juli 2005.

I forbindelse med indarbejdelsen af bekendtgørelse nr. 349 af 19. maj 2005 om ændring af bekendtgørelse om skattemæssige krav til regnskab i den nye mindstekravsbekendtgørelse, nr. 707 af 4. juli 2005, blev der beklageligvis ikke indsat en overgangsbestemmelse for selskaber med bagudforskudt indkomstår.

Manglen betyder, at en række selskaber med bagudforskudt indkomstår ikke er omfattet af reglerne for indkomståret 2005. Det drejer sig om selskaber, der har påbegyndt indkomståret 2005 inden 15. december 2004 og derfor først er omfattet af de nye sambeskatningsregler fra og med 2006.

For at sikre, at disse selskaber i forbindelse med indsendelsen af selvangivelsen for indkomståret 2005 oplyser om genbeskatningssaldi mv., har skatteministeren udstedt ændringsbekendtgørelse nr. 836 af 31. august 2005 til mindstekravsbekendtgørelsen, i hvilken overgangsbestemmelsen er indføjet.

Skatteministeriet agter i øvrigt i løbet af efteråret at tage mindstekravsbekendtgørelsen op til revision.