Dato for udgivelse
23 aug 2005 14:19
SKM-nummer
SKM2005.353.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/05-306-00548
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Moms, fritagelse, lægeerklæringer, sygemelding, ansat, arbejdsgiver, studerende, sygeeksamen, undervisning
Resumé
Skatteministeriet har truffet afgørelse om, at den lægeerklæring, som en ansat indhenter i forbindelse med sygdom (sygemelding) til brug for arbejdsgiveren eller på anmodning fra arbejdsgiver og den lægeattest, som en studerende indhenter for at få adgang til sygeeksamen eller for at fortsætte et undervisningsforløb, er momsfritagne i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 1.
Reference(r)
Momslovens § 13, stk. 1, nr. 1
Henvisning
Momsvejledning 2005-2; Afsnit D.11.1

Indledning

Told- og skattestyrelsen har den 5. november 2004 offentliggjort TSS-cirkulære 2004-27 om moms af lægeerklæringer mv. Cirkulæret trådte i kraft den 1. april 2005.

Lægeattester vedrørende sygemelding

Den 20. april 2005 har styrelsen i meddelelse SKM2005.169.TSS offentliggjort en skematisk oversigt over den momsmæssige behandling af en række konkrete lægeattester.

Det fremgik blandt andet af oversigten, at den lægeerklæring, som en ansat indhenter i forbindelse med sygdom (sygemelding) til brug for arbejdsgiveren eller på anmodning fra arbejdsgiveren, er momspligtig.

Det fremgik ligeledes, at attest nr. 03.15 Undervisnings- og eksamensattester, som en studerende indhenter i forbindelse med sygdom for at få adgang til sygeeksamen, eller for at få adgang til at fortsætte et undervisningsforløb, er momspligtig.

Det skal herved meddeles, at skatteministeriet har besluttet at ændre den momsmæssige behandling af disse attester således, at 

  • den lægeerklæring, som en ansat indhenter i forbindelse med sygdom (sygemelding) til brug for arbejdsgiveren eller på anmodning fra arbejdsgiver, og 
  • den lægeerklæring, som en studerende indhenter i forbindelse med sygdom for at få adgang til sygeeksamen, eller for at få adgang til at fortsætte et undervisningsforløb,

er momsfritagne i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 1.

Der sker ingen ændring af den momsmæssige kvalifikation af de øvrige lægeattester, der er nævnt i SKM2005.169.TSS.

Virkningstidspunkt

Skatteministeriets beslutning har virkning fra den 1. september 2005.

Læger, der som følge af TSS-cirkulære 2004-27 og SKM2005.169.TSS, har ladet sig momsregistrere, og som derfor i forbindelse med udstedelse af lægeattest om sygemelding og om sygeeksamen har opkrævet moms, skal indbetale momsen til ToldSkat i forbindelse med momsangivelsen for juli kvartal 2005. Indbetaling kan dog undlades, hvis beløbet berigtiges overfor patienten.

Told- og Skattestyrelsen skal endvidere meddele, at arbejdsgivere, der har modtaget en sygemelding eller har anmodet om at modtage en sygemelding, har fradrag for momsen heraf. Dette gælder uanset, at fakturaen ikke er udstedt til den pågældende arbejdsgiver, men derimod til den ansatte.