Dato for udgivelse
07 jul 2005 15:49
SKM-nummer
SKM2005.303.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/05-4061-01345
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Dobbeltbeskatning, Storbritannien, blanket
Resumé
De nye blanketter til ansøgning om lempelse eller refusion af skat pålagt af Storbritannien som kildestat beskrives.
Reference(r)
Bekendtgørelse nr. 6 af 12. februar 1981
Henvisning
Ligningsvejledningen 2005-2 D.E., Storbritannien

De centrale britiske skattemyndigheder (HM Revenue & Customs) har i brev af 17. juni 2005 meddelt Skatteministeriet, at der er lavet to nye blanketter, som skal anvendes, når henholdsvis fysiske personer og selskaber hjemmehørende i Danmark i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem de to stater skal søge om lempelse eller refusion af skat pålagt af Storbritannien som kildestat.

De nye blanketter erstatter de hidtidige blanketter DEN2/Individual og DEN3/Company. De nye blanketter har betegnelserne DT/Individual (fysiske personer) og DT/Company (selskaber).

Blanketterne med tilhørende vejledninger kan downloades fra internettet på HM Revenue og Customs hjemmeside www.hmrc.gov.uk/cnr. Desuden kan de rekvireres i trykt form hos de britiske skattemyndigheder.