Dato for udgivelse
17 May 2005 10:53
SKM-nummer
SKM2005.200.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/05-317-00339
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Høring, Den Social Sikringsstyrelse, arbejdsmarkedsbidrag, udland
Resumé
Den Sociale Sikringsstyrelse skal også høres i sager, hvor arbejdsgiver har hjemsted i et land, der ikke er et EU-land, et EØS-land eller Schweiz under forudsætning af, at lønmodtageren udfører en grænseoverskridende aktivitet, hvor mindst to EU-lande/EØS-lande og/eller Schweiz er involveret. Tilsvarende gælder lande som Danmark har en aftale med om social sikring, når lønmodtageren udfører arbejde i enten Danmark eller aftalelandet.
Reference(r)
Arbejdsmarkedsfondsloven § 7, stk. 3 og 4
Henvisning
Indeholdelse af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag 2005-2 C.6

En region indenfor et ToldSkat område har spurgt Den Sociale Sikringsstyrelse (DSS) om en sag om fritagelse for arbejdsmarkedsbidrag skal sendes til høring ved DSS, hvis lønmodtageren er ansat ved en arbejdsgiver i et land, der ikke hører under EU/EØS eller et ikke aftaleland, men hvor arbejdsstedet er i et EU-/EØS-land eller et aftaleland.

Da svaret har generel interesse gengives DSS's svar til regionen nedenfor:

EF-forordningens regler om social sikring

DSS skal også høres i sager, hvor arbejdsgiver har hjemsted i et land, der ikke er et EU-land, et EØS-land eller Schweiz under forudsætning af, at lønmodtageren udfører en grænseoverskridende aktivitet, hvor mindst to EU-lande/EØS-lande og/eller Schweiz er involveret.

Eksempel:

Lønmodtager bor i ét EU-land, men udfører arbejde i et andet EU-land.

Eksempel:

Lønmodtager bor i ét EU-land og udfører arbejde i flere EU/EØS-lande/Schweiz.

Lande som Danmark har en aftale med om social sikring

Det kan ikke udelukkes, at en aftale om social sikring, som Danmark har indgået med et andet land, kan finde anvendelse, selv om arbejdsgiver hverken har sit hjemsted i Danmark eller i det pågældende aftaleland, når lønmodtager udfører arbejde i enten Danmark eller aftalelandet. Derfor skal DSS også høres i sådanne sager.