Dato for offentliggørelse
08 jan 2019 10:46
Serienummer
E nr. 196
Resumé

Vejledningen beskriver praksis for virksomheder, der arbejder med sponsorater. Er din virksomhed sponsor, er det vigtigt, at du kender reglerne for, hvordan udgifterne skal opgøres og fradrages.

Mange sponsorater indeholder, udover selve reklameydelsen, også nogle tilllægsydelser. Det kan være gratis billetter eller frit medlemsskab. Denne pjece beskriver, hvordan du skal behandle sponsorudgifter og de modtagne tillægsydelser både skatte- og momsmæssigt.

Hvad er nyt?

Selvangivelsen skiftede den 1. januar 2019 navn til oplysningsskemaet, og navnet er derfor rettet i vejledningen. Vejledningen er derudover uændret.

ISBN-nummer
978-87-417-0453-1
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Pdf-udgave
Er_din_virksomhed_sponsor_3.2.pdf