Dato for udgivelse
07 Jul 2016 11:18
SKM-nummer
SKM2016.311.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
15-2907097
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Miljøafgifter
Emneord
Brændværdi metan
Resumé

Meddelelsen angiver brændværdien for metan, som skal anvendes ved dokumentation af energiindholdet i biogas, når dokumentationen sker ved måling af mængden af biogas og måling af det procentvise indhold af metan.

Hjemmel

Gasafgiftsloven, CO2-afgiftsloven og NOx-afgiftsloven

Reference(r)
  • Bekendtgørelse nr. 1042 af 28. september 2014 om dokumentation for energiindholdet i gas, som er fremstillet på basis af biomasse, hvoraf der skal betales afgift efter lov om afgift af naturgas og bygas m.v.

  • Bekendtgørelse nr. 1043 af 28. september 2014 om dokumentation for energiindholdet i gas, som er fremstillet på basis af biomasse, hvoraf der skal betales afgift efter lov om afgift af kvælstofoxider

  • Bekendtgørelse nr. 1462 af 15. december 2010 om dokumentation for energiindholdet i den forbrugte mængde af biogas og om godtgørelse af afgiften på klimagasser end CO2 og bekendtgørelse nr. 1059 af 28. september 2014 om ændring af bekendtgørelse om dokumentation for energiindholdet i den forbrugte mængde af biogas og om godtgørelse af afgiften på andre klimagasser end CO2.

Henvisning

DJV E.A.4.4.11.1.4

 

Henvisning

DJV E.A.4.4.11.3.5

 

Henvisning

DJV E.A.4.4.11.5.4

 

1. Generelt

Spørgsmålet om nedre brændværdi for metan kan opstå i forbindelse med dokumentation af den afgiftspligtige mængde biogas efter gasafgiftsloven, NOx-afgiftsloven og CO2-afgiftsloven (afgift på metan).

2. Brændværdi for metan

Energiindholdet for biogas til brug for afgiftsbetaling efter henholdsvis gasafgiftsloven, NOx-afgiftsloven og CO2-afgiftsloven kan bl.a. dokumenteres ved måling. Ved en sådan måling kan der ske en måling af henholdsvis mængden af biogas opgjort i Nm3 (normalkubikmeter) og af det procentvise indhold af metan. Ved at gange den målte mængde biogas med koncentrationen af biogas, kan mængden af ren metan (Nm3) beregnes. Herefter kan det samlede energiindhold beregnes.

35,9 MJ/Nm3 er den nedre brændværdi for ren metan. Ved denne meddelelse fastsættes det, at brændværdien på 35,9 MJ/Nm3 anvendes ved beregning af energiindholdet, når der sker en måling af mængden af biogas og metanindholdet.

Flere steder i afgiftslovgivningen, fx gasafgiftslovens § 8, stk. 2, kan anvendes en brændværdi for biogas på 23,3 MJ/Nm3. Denne brændværdi er beregnet ved et forventet indhold af metan i biogas på 65 pct. og skal derfor ikke anvendes ved fastsættelse af brændværdien for biogas, når der sker måling af det procentvise indhold af metan og mængden af biogas.

3. Eksempel

Nedenstående eksempel viser dokumentation af energiindholdet og beregning af afgiftsbetalingen for biogas efter gasafgiftsloven.

Mængde af biogas

1.000

Nm3

Indhold af metan i biogas

54,2

pct.

Brændværdi metan

35,9

MJ/Nm3

Energiindhold metan (0,542*1000 Nm3*35,9 MJ/Nm3)

19.457,8

MJ

Afgiftssats

9,8

øre/Nm3 ved en nedre brændværdi på 39,6 MJ/Nm3

Afgiftsbetaling (0,098 kr./Nm3*19.457,8 MJ/39,6 MJ/Nm3)

48,2

kr.