Opdateret
13 Jun 2024 10:06
Type
Information
Driftslog
eIndkomst
Meddelelse

Nyt i denne version (15.0):

I afsnit 8.1 Løntimer er der foretaget ændringer til afsnittet "Ad 2. Du skal ikke opgøre løntimer, men indberette 0 i antal når...". Udbetaling for ikke afholdte feriedage eller for den 6. ferieuge er tilføjet som en del af de eksempler, hvor der ikke skal opgøres løntimer. Ændringen er i overensstemmelse med tidligere udgaver af afsnittet fra før version 14.5.