Opdateret
29 maj 2024 08:31
Type
Information
Driftslog
eIndkomst
Meddelelse

Nyt i denne version (14.9):

I afsnit 6.1. Periodebegreber - forklaring er der tilføjet en mindre rettelse i beskrivelsen af dispositionsdatoen. 

I afsnit 8.2. Løn, pension og skatten heraf mv. er der tilføjet henvisninger til afsnit 17. Hjemmearbejde i udlandet mv. under beskrivelsen af indberetning af skattefri indkomst under Felt 14 Am-bidragfri A-indkomst.

I afsnit 8.3. Optjente feriepenge - generelt er der i underafsnittet "Om anvendelse af fradrag ved udbetaling af feriepenge" foretaget en mindre rettelse. Det er præciseret, at hvis medarbejderen er i et uafbrudt ansættelsesforhold hos en arbejdsgiver, som også betaler feriepenge i perioden, kan arbejdsgiver anvende det skattekort, de normalt bruger, men der må ikke gives fradrag for selve ferieperioden.

I afsnit 8.4.2 Personalegoder, der er B-indkomst og andre felter er der tilføjet rettelser til de beskrevne satser i afsnittet "Felt 55 Værdi af andre personalegoder, der overstiger bagatelgrænsen".

I afsnit 17. Hjemmearbejde i udlandet er der tilføjet oplysninger om, at de regler for indberetning, der er beskrevet i afsnittet også gælder tilfælde, hvor en medarbejder har bopæl i udlandet og af og til udfører arbejdsopgaver udenfor sin bopæl i udlandet således, at beskatningsretten i perioder overgår til bopælslandet.

I afsnit 18. Landekoder er Makedonien omdøbt til Nordmakedonien. Landekoden MK er uændret. 

I afsnit 19. Excel- og CSV-format til indberetning er der oprettet et nyt underafsnit: 19.1 Link til lønskabeloner i Excel. Afsnittet indeholder link til lønskabeloner i Excel til brug for indberetning, der er tilpasset særlige situationer, fx medarbejdere, der bor i udlandet, honorarer og arbejdsudleje.