Placering af byretten
Retten i Aalborg
Byretsdato
26 mar 2024 06:47
Byretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for byretten
SKM2024.267.BR: Indsætninger på bankkonto – ekstraordinær genoptagelse – grov uagtsomhed
Journal-nr. for byretten
BS-45633/2021-ALB
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen