Opdateret
23 Apr 2024 15:23
Type
Information
Driftslog
eIndkomst Udstilling
Meddelelse

Pr. 30. juni 2024 ophører perioden med parallel drift på de 10 webservicer, der er påvirket af TIN.
Her er tale om:

 • AnsaettelseForholdPersonHent (AFPH)
 • AnsaettelseForholdPersonKontroller (AFPK)
 • IndkomstOplysningKlassiskAbonnentHent (IOKAH)
 • IndkomstOplysningPersonAbonnementAjourfoer (IOPAA)
 • IndkomstOplysningPersonAbonnentBestil (IOPAB)
 • IndkomstOplysningPersonHent (IOPH)
 • IndkomstOplysningPersonTidAbonnentBestil (IOTAB)
 • IndkomstOplysningPersonTidHent (IOTIH)
 • IndkomstOplysningVirksomhedAbonnentBestil (IOVAB)
 • IndkomstOplysningVirksomhedHent (IOVH)

Når paralleldriften ophører, vil linket til de gamle versioner af servicerne forsvinde. Området kaldes ’Område specielt for eIndkomst OIO.services før TIN.

Herefter skal man hente alle servicebeskrivelserne via dette link til UdviklerWiki

Det gælder også disse servicer:

 • eSkattekortHent
 • IndkomstOplysningPersonAdvisBestil (IOPAD)
 • IndkomstOplysningSumAbonnentBestil (IOSAB)
 • IndkomstOplysningSumHent (IOSUH)
 • ØkonomiskYdelseBerettigetProcentHent (ØYBPH)
 • OIOAbonnentCVRSENummerRelationHent
 • OIOAbonnentVirksomhedStamOplysningHent

der ikke er berørt af TIN.