Opdateret
28 feb 2024 09:33
Type
Information
Driftslog
eIndkomst
Meddelelse

Kære Alle

Så er det ved at være tid til indberetterforum. Det næste møde bliver den 15. april 2024 kl 9 - 11

Hvis I ønsker emner til mødet, er I velkommen til at indsende dem til eindkomst.proces@sktst.dk

 Den foreløbige dagsorden til indberetterforum

  • Velkomst
  • Status på eIndkomst
  • Opfølgning fra sidste møde
  • Aktuelle emner
  • Sidste nyt fra anvender forum
  • Indkommende emner
  • Eventuelt

Mødet vil blive afholdt via Teams.

Venlig hilsen

Frank Normann Olsen