Opdateret
20 Feb 2024 13:14
Type
Information
Driftslog
eIndkomst Udstilling
Meddelelse

Den nye version 1.55 af Underbilag 1 er blevet offentliggjort.

Oversigten over SOAP-servicer er ajourført

Blanket 90000 har fået tilføjet afstemning af TIN

Resten er justeringer af tekster som er præciseret.