Opdateret
19 Feb 2024 14:20
Type
Information
Driftslog
eIndkomst
Meddelelse

Nyt i denne version (14.8):

I afsnit 9.4.2. Indhold i skærmbilleder og CSV-filer med sumoplysninger for virksomhed og pr. medarbejder er det tilføjet, at felt 113 A-indkomst, udbetalt som feriepenge fremgår af skærmbilleder og CSV-filer med sumoplysninger for virksomhed og pr. medarbejder.   

Afsnit 17. Grænsegængere har ændret navn til 17. Hjemmearbejde i udlandet. Tidligere versioner af afsnittet har beskrevet indberetningsreglerne for personer, der bor i Sverige og arbejder i Danmark. I det nye afsnit er det præciseret, at de indberetningsregler, der er beskrevet for personer, der ikke er omfattet af Øresundsaftalen, gælder for alle personer, der bor i udlandet og arbejder i hjemme i et omfang, der medfører, at skatten af lønindkomsten ikke tilkommer Danmark.